• Carina Kemppainen, enhetschef vid särskilda boendet Särkivaaragården, och Aina Bleikvassli, e-samordnare, är aktiva i Övertorneå kommuns digitaliseringsarbete.

Digitalisering

Enhetschefens tips: Våga satsa på det digitala

25 oktober 2021

Nattkameror, digitala dörrlås och robotdammsugare. I Övertorneå är man inte rädd för att testa ny digital teknik inom äldreomsorgen och hemtjänsten. Orsaken? Knappa personella resurser och en allt äldre befolkning. Våga testa, uppmanar enhetschefen kolleger runt om i landet.

I Övertorneå kommun har man i många år varit pigg på att testa ny digital teknik på särskilda boenden och inom hemtjänsten. Anledningen är att man måste, kommunen är stor till ytan och mer än var tredje i befolkningen är över 65 år. Samtidigt är utflyttningen av yrkesverksam kompetens stor och det svårt att rekrytera nya medarbetare.

– Här bor det ungefär två personer per kvadratkilometer. Det innebär att vår hemtjänstpersonal får sitta många timmar i bil varje dag. Vi behövde ett sätt att jobba mer effektivt, säger Aina Bleikvassli, e-samordnare i kommunen.

Positivt med tillsynskameror

Införandet av ny teknik drog igång för några år sedan då man testade att sätta upp kameror i de äldres hem. Medarbetarna kunde titta in hos brukarna via kamerorna nattetid och på så sätt sparade personalen in restid.

Carina Kemppainen, enhetschef vid särskilda boendet Särkivaaragården och aktiv i digitaliseringen, berättar att de äldre reagerat positivt på att kameror satts upp i hemmen.

– Jag minns så väl en tant i 90-årsåldern som berättade att när hon kom till byn så hade de inte ens rinnande vatten, och nu hade hon till och med en digital kamera hemma. Hon tyckte det var fantastiskt. De anhöriga har också varit väldigt uppskattande, att ha kameror hemma gör att vi oftare kan se så att brukaren mår bra, säger Carina Kamppainen.

I dag har kameror även satts upp inne i vissa rum på särskilda boenden.

– Det gör att våra boende kan sova en hel natt ostört, i stället för att väckas och bli irriterade när vi tittar till dem om nätterna.

En av SKR:s modellkommuner

Sedan förra året är Övertorneå kommun en av Sveriges Kommuner och Regioners modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering. Tillsammans med SKR ska de stötta andra kommuner med välfärdsteknik. Att vara modellkommun har också gjort att digitaliseringen fått en ordentlig skjuts framåt. Man har bland annat infört automatiska medicinutdelare och köpt in robotdammsugare.

Läs mer: Kolla in hur Eskilstuna, Borås och Lunds kommun jobbar med välfärdsteknik

Pandemin har också gett digitaliseringen ett språng framåt. Numera kan exempelvis biståndsbedömarna jobba på distans via VPN-lösningar och alla verksamheters möten ska alltid kunna ske digitalt.

Har du stött på några utmaningar som påverkat ditt jobb?

– Ja, en hel del. I början ändrades saker snabbt till det positiva, men nu på sistone har det varit svårt att hinna med att införa allt nytt. Man vill ju prova många olika saker och samtidigt måste man få både personal och brukare med sig, och sköta sina ordinarie arbetsuppgifter. Men det är också väldigt roligt att testa nya saker och utveckla sig, säger Carina Kemppainen.

Läs mer: Pandemin ger extra skjuts till digitaliseringen i Kalix

Tipsar om att våga satsa

E-samordnaren Aina Bleikvassli har flera tips till andra kommuner som är sugna på att testa ny teknik inom omsorgen.

– SKR har ett kompetenscenter för välfärdsteknik vars uppdrag är att stödja kommunerna att verksamhetsutveckla sin äldreomsorg med digitala lösningar. PÅ SKR:s webbplats finns jättemycket material och en helpdesk. Vi som är modellkommuner hjälper också till och svarar på frågor, säger hon.

Kollegan Carina Kamppainen fyller i:

– Jag skulle vilja säga: Satsa. Det är okej att göra fel. Vi har inte alltid gjort allt i rätt ordning från början, men vi har lärt oss längs med vägen. Det viktigaste är att man vågar testa.

5 exempel på ny teknik inom äldreomsorgen och hemtjänsten i Övertorneå

 1. Automatisk medicinutdelare för den som bor hemma.
  Portionerar ut medicin vid rätt tidpunkt varje dygn och håller koll så att medicinen tas.
 2. Digitala dörrlås i hemtjänsten.
  Det gör det enklare för medarbetarna att göra hembesök även om det inte är inplanerat i schemat. Exempelvis om något akut händer så kan den hemtjänstpersonal som är närmast åka hem till personen direkt – istället för att först åka till kontoret och hämta ut fysiska nycklar.
 3. Tillsynskamera
  Medarbetare som jobbar natt kan titta till brukaren via en kamera som finns i brukarens hem. Tillsynen görs så många gånger som är beviljat i förväg.
 4. Robotdammsugare
  Har just införts på test i ett särskilt boende. Tanken är att den ska städa inne på rummen och att personalen då kan umgås med brukaren.
 5. Uppresningssäng
  Underlättar för en boende att resa sig upp från sängen eftersom hen kommer upp i sittande läge (som en fåtölj). Hen kan resa sig upp självständigt eller om behov finns få hjälp av en personal, i stället för två som innan.