• Malin Rapp uppmanar arbetsgivare att lyssna på anställdas erfarenheter av kontors- och distansarbete.

Arbetsmiljö

"Drömläge" för hybrid arbetsmiljö

22 september 2021

Få vet exakt vad som händer på Sveriges arbetsplatser när Folkhälsomyndigheten från och med slutet av den här månaden tar bort rekommendationerna om att jobba på distans. Men ovissheten är också ett drömläge, enligt Malin Rapp, föreläsare inom ledarutveckling och expert inom motivationsforskning.

– Vi tvingades in i att jobba på distans och folk har lärt sig mycket om sig själva och hur de funkar. Det är en otrolig möjlighet att skapa nästa nivå av företagskultur där vi tar det som funkade bra innan restriktionerna och det nya som vi vill addera. De arbetsgivare som satsar på en hybrid arbetsmiljö kommer vinna i längden, säger Malin Rapp, föreläsare inom ledarutveckling och expert inom motivationsforskning på Self Leaders.

Bland medarbetare kan det just nu finnas en oro för hur framtidens arbetsliv kan se ut, eftersom många känner sig nöjda med sina nya rutiner. Behoven kring hur man vill ha det skiftar och därför måste arbetsgivare tänka långsiktigt, skaffa sig en strategi och motivera sitt val, menar Malin Rapp.

– Arbetsgivare måste våga måla upp en bild för hur vi ska ha det på sikt så att alla vet vad vi har att gå mot. Skapar man en tydlighet minskar det oron för nästa gång vi måste ställa om. Då kanske det handlar om klimatförändringarna i stället för en pandemi.

"Risk för konflikter"

Samtidigt är det viktigt att lyssna på medarbetares behov och erfarenheter av såväl kontor- som hemarbetet.  

– Jag skulle säga de arbetsgivare som fattar beslut utan att lyssna in medarbetares önskemål utsätter sig för risker för konflikter och förlust av talang. Nu handlar det om att balansera medarbetarens behov med företagets.

Att arbetsgivare kommunicerar tydligt kring sin kultur kommer underlätta för medarbetare som känner sig besvikna på de strategiska valen och eventuellt tappar motivationen.

– Som medarbetare måste man förstå att man inte kommer ur det här skiftet med 100 procent av sina egna önskemål, det handlar om kompromissande. Men arbetsgivarna kommer få ut väldigt mycket produktiva och hållbara medarbetare om vissa uppgifter får skötas hemifrån och andra i fysiska möten, säger Malin Rapp.

Hur du kan skapa en hybrid arbetsmiljö

Bjud in till dialog och lyssna efter drivkrafter hos medarbetare

Vad har medarbetare för behov och önskemål? Vad är arbetsgivarens behov och önskemål? Diskutera farhågor.

Var tydlig med ditt varför

Tydliggör varför somliga möten är fysiska medan andra är digitala.

Måla upp en vision och lär tillsammans

Ha en tydlig vision för hur ni vill ha det på lång sikt, sätt tydliga ramar, vägen dit är en del av processen att hitta det som passar er. Utvärdera  arbetet och lär tillsammans vad som funkar för just er.

Värdera hemarbete och kontorsarbete lika

En farhåga är att det lätt kan bildas grupperingar – en på plats och en på distans, där de som jobbar på kontoren av arbetsgivaren kan uppfattas som mer produktiva. Det viktiga är inte var man jobbar utan vad man bidrar med. Kommunikation, tydlighet och inkludering motverkar vi och dom.