Coronaviruset

Okej att bara vissa jobbar från kontoret?

15 november 2021

"Mina medarbetare har jobbat på distans under hela pandemin. Vi vill nu börja ses på plats när vi har arbetsplatsträffar. Arbetsgivaren har sagt att de som är vaccinerade är välkomna till kontoret medan de som inte är det får delta digitalt. Tänker vi rätt?", skriver en läsare till Chef Direkt.

Svar från Chef Direkt:

Att endast vaccinerade medarbetare får komma tillbaka till kontoret kan vara motiverat ur ett smittskyddsperspektiv. Ni bör samtidigt tänka på de ovaccinerades arbetsmiljö och minimera alla eventuella negativa effekter av fortsatt distansarbetet.

Du som chef bör också se till att de inte särbehandlas eller utesluts på något sätt, utan att de kan vara delaktiga och komma till tals på samma sätt som de i arbetsgruppen som är på plats.

Chef Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.

Läs mer: Vaccin eller inte - det gäller