• När Hanna Sundqvist anställdes som enhetschef var hon tydlig med att hon ville ha en löneutveckling som motiverade henne att stanna kvar. I dag, fem år senare, tycker hon att hon har fått det. 

Lön och villkor

Ville ha löneutveckling som motiverar att stanna

6 september 2021

GRANSKNING: CHEFERS LÖNER. En särskild lönepott för snedsitsar och en samsyn mellan fack och arbetsgivare om hur pengarna ska fördelas. Det är ­förklaringen till att Hanna Sundqvist och andra ­enhetschefer inom omsorgen i Oxelösunds kommun har haft en god löneutveckling.

För fem år sedan bytte Hanna Sundqvist jobb. Hon lämnade uppdraget som enhetschef inom LSS i Nyköping för en liknande tjänst i grannkommunen Oxelösund en dryg mil söderut.

– Främst handlade det nog om att jag ville få upp lönen, säger hon.

Läs mer: Chefer får stor del av potten

I nästa andetag förklarar Hanna Sundqvist att hon egentligen inte är ett stort fan av den strategin. Det måste finnas andra sätt att höja lönen än att med jämna mellanrum skutta från den ena arbetsgivaren till den andra, resonerar hon.

Läs mer: I Falun växer lönegapet

– Jag sa till min nya chef att jag vill ha en löneutveckling som motiverar mig att stanna kvar. Det tycker jag att jag har fått.

Fick 2.500

Sedan 2016 har Hanna Sundqvist höjt sin lön med nästan 16 procent, från 40 500 till 46 900 kronor i månaden. I lönerevisionen 2020 fick hon hela 2 500 kronor.

I dag beskriver hon sig som ”den mest nöjda enhetschefen i världen”. Lönen är en del av det, men absolut inte den viktigaste, påpekar hon:

– Min chef lyssnar på mig och ger mig det utrymme jag behöver. Här får jag vara duktig och får cred för mina idéer och mitt arbete.

När Tidningen Vision i vintras granskade löneökningarna 2020 uppgav 36 kommuner att de satsat extra för att locka nya chefer och behålla de gamla. Det gällde bland annat Oxelösund, Härryda, Kungsbacka, Borås, Falun, Mönsterås och Skellefteå.

0,6 procent vid sidan av

Enligt Visions ordförande i Oxelösund, Carina Ceder, är nyckeln till framgång en central pott på 0,6 procent vid sidan om ordinarie lönerevision, som chefer kan äska pengar från för snedsitsar och prioriterade yrkesgrupper.

– Potten har hjälpt mycket. Med den finns en möjlighet för chefer att rätta till tokigheter i lönesättningen utan att andra blir lidande, säger hon.

Frågan är dock vilka yrkesgrupper som behöver lyftas? För att klara nyrekryteringen har socialsekreterare och biståndsbedömare prioriterats under flera år i Oxelösund och på många andra håll i landet.

Riskerade halka efter

När Carina Ceder i en lönekartläggning 2015 jämförde medarbetarnas löner och ansvar utifrån så kallade löneboxar stod det klart att om socialsekreterare och biståndsbedömare skulle lyftas måste också andra korrigeringar göras.

– Om vi skulle höja lönerna för dem var vi tvungna att också lyfta enhetscheferna inom individ- och familjeomsorg. De riskerade att halka efter lönemässigt trots att de har både personal- och budgetansvar, säger hon.

Ordentligt lyft

Sedan 2018 har enhetscheferna inom både individ- och familjeomsorg och vård och omsorg fått del av snedsitspengarna. Dessa satsningar har lyft lönerna ordentligt, konstaterar Carina Ceder.

Hur hade det gått utan den särskilda potten och den riktade lönesatsningen på chefer? Carina Ceder blir tyst en stund innan hon svarar:

– Förmodligen skulle vi haft en större personalomsättning på chefer, vilket hade varit olyckligt för både personalen och verksamheten. Vi behöver folk som stannar kvar och trivs och då är lönen en viktig del, säger hon.

Bra för trotjänarna

Även från arbetsgivarhåll betonas vikten av den centrala potten. Henny Larsson, HR-chef och biträdande kommunchef, förklarar att dessa pengar kan användas för att korrigera oönskade löneskillnader.

– När vi rekryterar bristgrupper, som till exempel chefer, tenderar de nyanställda att hamna relativt högt lönemässigt medan trotjänarna halkar efter. Då kan vi identifiera dem som ”snedsitsar” och använda dessa pengar för att rätta till lönerna. 

En relativt stor del av den centrala potten har kommit cheferna till del, framför allt under 2020 och främst inom vård och omsorg, enligt Henny Larsson. 

Utöver den vanliga löneökningen fick samtliga enhetschefer inom vård och omsorg ett påslag på mellan 1 000 och 5 000 kronor från potten. 

– Det blev ett ordentligt lyft. Som arbetsgivare känns det skönt att kunna skapa en bättre och mer sammanhållen lönebild totalt sett.

Byter tjänst och får påslag

Efter fem år som enhetschef inom LSS är det dags för Hanna Sundqvist att söka sig vidare. Men den här gången byter hon inte arbetsgivare för att få upp lönen. 

Till sommaren blir hon utvecklingsledare inom funktionsstödsområdet i kommunen, en nyinrättad tjänst som hon själv har fått vara med att ta fram.

Tanken var att lönen skulle vara lägre eftersom jobbet varken innebär personal- eller budgetansvar. Men det var inget som föll Hanna Sundqvist i smaken:

– Nu är det bestämt att jag får behålla min nuvarande lön och det blev till och med ett litet påslag, säger hon.

Läs mer: Vi har skrivit ett personporträtt med Hanna Sundqvist där hon berättar mer om sitt ledarskap. Kika in här!