• "Enhetscheferna inom LSS ligger lägre än i grannkommunerna och vi har jobbat mycket för att få upp dem", säger Christina Johansson, avdelningsordförande i Vision Falun.

Lön och villkor

Här växer lönegapet för varje år

6 september 2021

GRANSKNING: CHEFERS LÖNER. I Falun ökar löneskillnaden mellan chefer och medarbetare år efter år. Det kan bero på att arbetsgivaren tycker att cheferna är viktigare för verksamheten, tror Christina Johansson, avdelningsordförande i Vision. 

När Visions alla avdelningsordförande i början av året fick frågan av Tidningen Vision om det gjorts särskilda satsningar på några yrkesgrupper i 2020 års lönerevision var ”enhetscheferna” det vanligaste svaret. Ofta med tillägget att kommunen lagt en högre procentsats på dem även tidigare år. 

Läs mer: Chefer får stor del av potten

Falun är en av dessa kommuner. Här blev utfallet för de enhetschefer som är medlemmar i Vision 3 procent förra året, ungefär en procentenhet mer än förbundssnittet i kommunen. Det var framför allt första linjens chefer inom LSS som fick extra tilldelning. 

Ses som viktigare spelare

– De ligger lägre än i grannkommunerna och vi har jobbat mycket för att få upp dem, säger Christina Johansson, avdelningsordförande.

Läs mer: Lönen får Hanna att stanna hos kommunen

Det procentuella utfallet för cheferna blir nästan alltid högre än för övriga medarbetare i kommunen, enligt henne, oavsett om det finns prioriterade områden/grupper eller inte.

– Det är absolut min bedömning efter tio år som ordförande. Jag tror att arbetsgivaren ser chefen som en viktigare spelare, säger hon.

Känns inte alltid rätt

Att en mer välavlönad grupp får mer i procent än grupper med lägre lön gör att löneskillnaderna ökar snabbare än om alla grupper fått samma procentuella påslag. På riks­nivå ökade löneskillnaden mellan kommunala enhetschefer och deras underställda från 51 procent 2014 till 55 procent 2019.

För Christina Johansson känns det inte alltid helt rätt att gapet växer.

– Cheferna har ett viktigt uppdrag men gör de alltid ett bättre och viktigare jobb än medarbetarna? Jag är inte säker på att det är så.