• Ali Alabdallah har skrivit Mångkultur i din jobbkultur.

Mångfald

Ny bok lyfter mångfaldens fördelar

6 september 2021

Etnisk mångfald bland medarbetarna ger fler perspektiv och erfarenheter. Att det saknas i vissa sektorer blev tydligt i exempelvis myndigheters informationsinsatser kring coronapandemin. Det menar Ali Alabdallah, som skrivit en ny bok i ämnet.

Det tog någon månad innan statliga myndigheter, regioner och kommuner riktigt insåg vikten av att ge information om covid-19 på andra språk än svenska.

– Då hade man redan missat många och smittan började spridas. Jag tror orsaken till det är att det inom exempelvis kommunikationsenheter är övervägande etniska svenskar. Få har annat modersmål och migrationserfarenhet och tänker då inte på detta perspektiv, säger Ali Alabdallah, som kom som flykting från Syrien år 2013 och har en bakgrund som journalist.

Bättre arbetsmiljö och resultat

Mångfald kan dessutom gynna en arbetsplats.

– Det handlar inte bara om att arbetsplatsen bör avspegla hur medborgarna ser ut eller att det finns forskning som visar att mångfald främjar trivsel och god arbetsmiljö. Det handlar också om ren faktiska framgångar i verksamheters resultat.

Men det går fortfarande trögt på många platser, och cheferna behöver göra mer, menar Ali Alabdallah, som nyligen kommit ut med boken Mångkultur i din jobbkultur, där han lyfter flera konkreta exempel på när mångfald lett till goda resultat och ger tips på hur arbetsgivare kan hantera mångfald.

"Språket är ju inget statiskt"

Ali Alabdallah ser exkludering redan i en del platsannonser. Inte minst när det handlar om tilltro till utländsk utbildning.

– Ibland kan det stå att det krävs 180 högskolepoäng. Jag har läst fyra år på universitet i Syrien, men vi har inte samma poängsystem som här. Därmed uppfyller jag inte kravprofilen. Och att fastna på att någon ännu inte talar helt korrekt svenska är också ett stort hinder. Språket är ju inget statiskt utan utvecklas, nyanlända lär sig mycket svenska just på arbetsplatsen.