• Gör en plan för introduktion, uppmanar Petter Gustavsson, professor i psykologi.

Utveckling

Så ger du nyanställda en smart start

6 september 2021

Att ta emot nya medarbetare på ett bra sätt är avgörande för hur de kommer att prestera. Trots det lämnas nya ofta i sticket eller får en halvdan introduktion. Men att ge dem en bra start behöver inte vara svårt.

Minns du själv hur det var att komma till ditt första ”riktiga” jobb? Var det blomsterkvast på skrivbordet och öppna famnen från första dagen? Eller fick du sitta i en skrubb och en stor hög med uppgifter som alla utgick från att du skulle klara utan hjälp?

Den första tiden på ett nytt jobb är, handen på hjärtat, inte bara rolig och spännande. Ofta blandas dessa känslor av tankar och tvivel kring om man verkligen kommer att klara av uppgiften, om man valt rätt yrkesbana och om man kommer att kunna få bli en i gänget och skratta med under fikarasten. Den första tiden är ofta ensam.

Att känna empati kring hur det är att komma som ny och kasta sig ut i en okänd verklighet är därför det första steget mot en god introduktion. Det menar Petter Gustavsson, professor i psykologi, Karolinska Institutet, som skrivit rapporten Nya professionella om hur det är att komma som nyutexaminerad till sitt första jobb.

– Uppmuntra gärna nya att vara just nya genom att visa att det är okej att inte kunna allt på en gång. Uppmana dem gärna att ställa frågor. Det är bra för hela organisationen att höra deras frågor, säger han.

Höga ambitioner

Det är också betydelsefullt att komma ihåg att nyanställda ofta har en stark längtan att få vara en del av en arbetsgrupp och att göra skillnad tillsammans andra.

Ambitionerna är ofta skyhöga, vilket är en riskfaktor för utbrändhet. Nyanställda kan därför behöva hjälp att sätta gränser.

– Om det finns en kultur kring vad nyanställda brukar göra, till exempel att jobba väldigt mycket, är det klokt att som chef uppmuntra en miljö som släcker den typen av traditioner, säger han.

Att ge nya möjlighet att landa och komma in i sin yrkesroll är en investering för verksamheten. Den som får rätt stöd kommer mycket snabbare in i jobbet och börjar trivas. Men om stödet uteblir kan det på kort tid leda till en nedåtgående spiral. 

– Ofta slutar det då med att den nyanställde väljer att lämna, säger Petter Gustavsson.

Läs mer: Så får du till ett schysst avslut

Om det händer har organisationen förlorat all den tid och de pengar som lagts ner på rekryteringen, vilket brukar vara ganska avsevärda summor.

Dessutom kommer den besvikna före detta medarbetaren att bära med sig en negativ bild av verksamheten som riskerar att spridas till andra. Det finns alltså all anledning att lägga både tid och ansträngningar på en god introduktion.

Berätta om planen

En bra början på en sådan är att berätta för den nyanställda att det finns en plan för introduktionen och sedan be om feedback på den. Under de tre första månaderna bör du redan från början boka in ett antal möten med den nyanställda för att stämma av hur det går. 

Så fixar du introduktionen

En god introduktion kan delas upp i fyra delar. En nyanställd bör få stöd inom alla dessa fyra områden.

Rollrelaterat stöd kan bestå av:

 • Diskutera arbetsuppgifter.
 • Få återkoppling.
 • Reflektera över yrkesrollen.
 • Få hjälp med perspektiv.
 • Tala om att vara ny.

Uppgiftsrelaterat stöd kan bestå av:

 • Skugga/gå bredvid någon.
 • Ha en plan för introduktionen.
 • Hjälp att prioritera.
 • Möjlighet att göra övningsuppgifter.

Strukturellt stöd kan bestå av:

 • Hjälp att göra en sak i taget.
 • Möjlighet att göra något under en begränsad tid.
 • Enklare uppgifter.
 • Delat ansvar för en uppgift.
 • Reducerad arbetstid.

Relationsbaserat stöd kan bestå av:

 • Lära känna kolleger under arbetstid.
 • Lära känna andra nya.
 • Reflektionstid med andra nya.
 • After work.

Rapporten som Petter Gustavsson skrivit visar att det är vanligt att få tillgång till stöd i form av mentorskapsinsatser. Till exempel att genom samtal med en mer erfaren kollega reflektera kring yrkesrollen och att när något går fel få möjlighet att fundera kring hur man kunde gjort i stället.

Hela 90 procent hade fått någon form av mentorskapsinriktad insats. Men bara omkring var tionde hade fått tillräckligt relationsbaserat stöd. Till exempel i form av att under arbetstid få möjlighet att lära känna andra nya eller bli inbjuden till after work.

– Det sociala ska inte underskattas. Att känna att man är en del av en grupp och inte ensam är ett grundläggande socialt behov. Det skulle arbetsbetsgivare i offentlig sektor kunna bli bättre på. Bjud gärna in till sociala aktiviteter. 

Den som får alla de väsentliga delarna i en god introduktion har mycket större möjligheter att snabbt börja bidra till verksamheten.

– Resultatet blir att man känner sig handlingskraftig i sin yrkesroll eftersom man har de verktyg som behövs för att klara uppgiften. Att man känner sig klar över hur beslutsflödet i organisationen ser ut och sin egen uppgift i den. Följden blir att man känner tillfredsställelse och engagemang, vilket borgar för att man stannar kvar.

Tre saker stressar nya

 1. Känner sig ensam.
 2. Ofta överbelastad.
 3. Känner sig osäker.

Två saker kan göra situationen värre:

 1. Orealistiska krav på sig själv.
 2. Omgivningen har orealistiska krav på den nyanställda.

Källa: Rapporten Nya professionella, Karolinska institutet.