Ledarskap

Hård kritik efter ett beslut – hur ska jag agera?

17 september 2021

Trots att vi gjort en grundlig genomlysning och jag tagit hjälp av all tillgänglig expertis har en förändring som jag fattat beslut om slagit fel. Kritiken mot mig är massiv och det känns orättvist. Hur ska jag tänka?

Svar från Jonas Karlsson, strateg chefs- och ledarskapsfrågor, Vision:

I förra numret av tidningen beskrev jag med hjälp av den så kallade Soptunnemodellen hur beslutsprocesser kan se ut. Många beslut blir till under förhållandevis slumpartade förhållanden. Ofta blir det tillräckligt bra men det är inte konstigt om det ibland, i ett senare skede, visar sig bristfälligt. Också mer genomarbetade och välgrundat beslut, som i ditt fall, kan få oönskade effekter. Ingen beslutfattare lyckas agera helt rätt varje gång.

Hur god avsikten än varit kan ett beslut som du fattar få negativa konsekvenser för såväl medarbetare och chefskolleger som för verksamhet och brukare/kunder. Många riskerar att beröras. Det väcker känslor, kritiska och kanske rent av elaka röster höjs. Ditt agerande och kunnande som chef blir ifrågasatt. Det är nu som ditt ledarskap prövas på allvar.

Det kan vara svårt, särskilt om kritiken känns onyanserad, men ett gott ledarskap är prestigelöst och i en sådan här situation är det möjligen som allra viktigast. Visar det sig att dina vägval och beslut i ett ärende leder åt fel håll måste du stå upp för att det inte blev som det var tänkt.

Genom att erkänna vad som hänt, förklara hur det gått till och be om stöd kan händelsen vändas till något positivt. Upplevs du som trovärdig kommer hjälpvilligheten runt dig öka och tillsammans kan ni förmodligen korrigera det som behövs.

På samma gång är det viktigt att poängtera att som chef kan du inte hamna i den här situationen varje vecka. En chef som återkommande gör tveksamma vägval kommer att få problem med sin trovärdighet som ledare. Om det händer så behöver du tillsammans med din egen chef diskutera igenom uppdraget. Har du de resurser som krävs? Ger andra enheter runt dig det stöd som du kan förvänta dig? Behöver du och kanske dina medarbetare någon form av kompetensutveckling?

Den som lär av det som händer och justerar sitt agerande därefter ökar sin trovärdighet och blir sannolikt också en ännu bättre beslutsfattare.

 

Chef Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.