Ledarskap

Soptunnemodell ger slumpartade beslut

3 maj 2021

Jag arbetar som enhetschef och är lätt frustrerad över hur slumpmässigt många beslut ovanför mig tycks fattas. Varför är det så svårt att vara tydlig med hur och på vilken grund beslut fattas?

Vi vill gärna tro att beslut i organisationer fattas på rationell grund. Många chefer som blir tillfrågade om hur de fattar beslut upplever också själva att de är rationella när de fattar beslut. Idealt innebär det att det är tydligt vad som ska uppnås, kunskap om alla möjliga handlingsalternativ finns, det går att förstå konsekvensen av de olika alternativen och utifrån detta väljs det alternativ som är mest optimalt.

I verkligen är det långt ifrån alltid så. Dessutom finns det alltid känslomässiga aspekter inblandade i vårt beslutfattande, så också när chefer högre upp i organisationen fattar beslut.

En förklaringsmodell som betonar det oförutsägbara i beslutsprocesser är soptunnemodellen (the garbage can model). Modellen beskriver hur beslutsfattande ofta är präglat av tillfälligheter. Genom organisationer strömmar det hela tiden en mängd omatchade problem och lösningar.

Problem kommer inte alltid före en lösning, det kan till och med finnas många lösningar utan att det finns något matchande problem. Ibland, exempelvis när personer träffas i ett möte, kommer en lämplig lösning i kontakt med ett passande problem och ett beslutstillfälle uppstår. Beslut fattas då ofta utan att andra handlingsalternativ diskuteras. Beslutet blir slumpartat eftersom att händelseförloppet är beroende av vilka personer som råkar vara involverade.

Beslutsfattande enligt soptunnemodellen är pragmatiskt på så sätt att det som finns tillgängligt för stunden duger om det kan användas. Desto mer komplex och snabbrörlig en verksamhet är desto mer sannolikt att många beslut följer modellen. Ofta är det tillräckligt bra men det är inte alltid långsiktigt effektivt.

Begränsas gruppen där beslut fattas till en liten cirkel av individer kommer antalet tillgängliga lösningar till de utmaningar som dyker upp också vara begränsade. Om du som ansvarig beslutfattare känner igen dig i händelseförloppet kan det vara klokt att vidga gruppen så att fler lösningar blir tillgängliga.

Jonas Karlsson, strateg chefs- och ledarskapsfrågor, Vision

Chef Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.