• De chefer som jobbar närmast verksamheten känner sällan att de står stadigt eftersom ledningsstödet brister, enlig en ny rapport från Socialstyrelsen.

Ledarskap

Socialstyrelsen: Stöd saknas för enhetschefer

3 maj 2021

Första linjens chefer saknar ofta stöd från sin organisation. Det visar en färsk rapport från Socialstyrelsen.

God struktur, tydliga mål och regelbunden uppföljning – tre stadiga ben att stå på för en chef. Men för de chefer som jobbar närmast verksamheten är det sällan en realitet. I en delrapport från Socialstyrelsen, där bland annat 35 chefer inom äldreomsorgen har intervjuats, är det tydligt att ledningsstödet ofta brister.

När det gäller budget och ekonomifrågor tycker de flesta som intervjuats att stödet fungerar bra. Men i exempelvis personalfrågor varierar det stort hur mycket hjälp de kan få. En del har allt ansvar när det gäller såväl rekrytering som rehabilitering, andra har en specifik HR-personal kopplad till sin verksamhet. Ju närmare verksamheten HR-stödet är, desto nöjdare uppger cheferna att de är.

Information och utveckling värst

Generellt tycker cheferna att stödet fungerar som sämst när det gäller information till personalen, utbildning och fortbildning samt utvecklings- och förbättringsarbeten.

”Får inget stöd i utbildning eller fortbildning, varken för egen del eller för min personal”, svarar en första linjens chef.

”Vi måste få bättre introduktion för personer som aldrig haft en fot i vården. Finns otrolig utvecklingspotential. Vi ligger alltid efter i IT”, uppger en annan.

Många chefer menar att chefskolleger kan vara ett bra stöd och en majoritet av de intervjuade vill se mer kollegialt lärande och önskar att det fanns fasta former för sådana kollegiala möten.

”Vi chefer behöver träffas, ha chefs­konferens för att skapa motivation och team spirit. Behöver mer positivt, det är mycket problem med personal, de äldre och deras anhöriga. Det gör att man bli nertyngd.”

Ska kartlägga placering och ansvar

Delrapporten om hur chefer inom äldreomsorgen upplever stödet från sin ledning ingår i ett större regeringsuppdrag. Utöver frågan om ledningsstöd ska Socialstyrelsen kartlägga hur många första linjens chefer det finns inom äldreomsorgen, var i organisationen de är placerade, hur många medarbetare de ansvarar för och vilken utbildning de har. I slutrapporten, som ska redovisas senast 31 augusti 2021, ingår även en analys av intervjuerna i delrapporten.