• Längtan efter semestern är stor.

Chefspanelen

Stort behov av semester

3 maj 2021

Sommarledigheten är välkommen. En över­väldigande majoritet i Chefspanelen, 96 procent, längtar väldigt eller i alla fall lagom mycket efter semester. Men drygt hälften räknar med att behöva vara mer eller mindre tillgängliga för jobbet under sin ­semester. Och inte alla chefer får den semester de har önskat. Hoppas ändå att ni får den återhämtning ni behöver. Trevlig sommar!

PANELEN

60% längtar väldigt mycket efter semester
36% längar lagom mycket efter semester

Hur mycket semester tar du i sommar?

1% 1 vecka eller mindre
70% 2-4 veckor
25% 5 veckor eller mer
4% Vet ej

Får du den sommarsemester som du har önskat?

35% Ja
35% Delvis
7% Nej
23% Vet ej

Räknar du med att vara tillgänglig för med­arbetare i tjänst under din semester?

15% Ja
38% Delvis
47% Nej

Är du klar med sommarens ­semesterschema för dina ­medarbetare?

32% Ja
68% Nej

Skulle du vilja att semesterperioden utökades för att underlätta för dig i schemaläggningen?

14% Ja
22% Delvis
64% Nej

Så gjordes undersökningen

Chefspanelen består av ett antal chefer som tackat ja till att svara på frågor från tidningen vid max fyra tillfällen per år. Denna gång skickades enkäten till 418 personer, varav 151 svarade. Enkäten besvarades mellan den 19 mars och den 6 april.

Bland de som deltog i denna omgång lottade vi ut ledarskapsutbildningen Det svåra samtalet, som arrangeras av Vision Chef i samarbete med IHM. Vann gjorde Liuva D’Ciofalo Rojas, enhetschef LSS i Stockholm.

Vill du också vara med i panelen med chans att vinna ledarskapskurs?
Anmäl dig här.

Läs fler artiklar från Chefspanelen här!


Relaterade artiklar