• ”Vi har chefsmedlemmar som fyllt 62 år och skulle behöva gå ned i arbetstid för att orka jobba kvar. Naturligtvis borde rättigheten även omfatta dem”, säger Börje Forslund, Visions ordförande i Avesta.

Arbetstid

80-90-100 ingen ­rättighet för chefer

3 maj 2021

Anställda i Avesta kommun som fyllt 62 år har rätt att gå ned i arbetstid med den så kallade 80-90-100-modellen. Men cheferna omfattas inte av samma rättighet.

Från första januari i år har anställda i Avesta kommun rätt att jobba 80 procent av tiden med 90 procent av lönen och 100 procent av tjänstepensionen inbetald av arbetsgivaren. Kravet är att du fyllt 62 år och att den sammanlagda anställningstiden är minst tre år, varav sista året på heltid.

Arbetsgivaren understryker att detta ska ses som en rättighet för den anställda, snarare än som en möjlighet. Dock påpekas att förvaltningarna måste få tid att sy ihop de organisatoriska lösningarna, vilket gör att det kan ta upp till fyra månader innan den anställda kan gå ned i arbetstid.

Läs mer: Tid krävs för att få äldre att stanna

Omfattar inte chefer

Rättigheten omfattar inte cheferna, som måste få sin ansökan godkänd av överordnad chef. Det är någonting som Börje Forslund, Visions ordförande i Avesta, är kritisk mot:

– Vi har chefsmedlemmar som fyllt 62 år och skulle behöva gå ned i arbetstid för att orka jobba kvar. Naturligtvis borde rättigheten även omfatta dem, säger han.

Även om det inte är en rättighet för chefer står det väl var och en fritt att ansöka?

– Jag misstänker att arbetsgivaren kommer vara väldigt restriktiv, men det får väl framtiden utvisa.

Börje Forslund berättar om en enhetschef inom omsorgen som bestämde sig för att inte ansöka om 80-90-100 när han förstod att rättigheten inte omfattade chefer.

– Han har bestämt sig för att gå i pension nästa år i stället. Det är inte omöjligt att tänka sig att han hade jobbat kvar i flera år om han hade fått gå ned i arbetstid, säger Börje Forslund.

"Mer komplicerat"

Hans Engström, tillförordnad personalchef i Avesta, förklarar den mer restriktiva hållningen gentemot chefer med att det är svårare för en chef att jobba deltid än för till exempel lärare eller undersköterskor.

– Det är helt enkelt mer komplicerat att hitta en organisatorisk lösning som fungerar.

Hur stor är chansen för en enhetschef som uppfyller kraven att få sin ansökan godkänd?

– Det måste prövas i varje enskilt fall, det beror bland annat på hur många underställda du har. Har du 60–70 underställa är det svårare att få det att fungera än om du har 15–20, säger Hans Engström.