• En stor förvaltning ger enhetschefen Olga Björk Andreasson möjlighet att låta äldre medarbetare gå ner i arbetstid.

Utveckling

Tid krävs för att få äldre att stanna

6 september 2019

Äldre måste jobba längre för att välfärden ska klaras. Men chefer och HR-personal får inte förutsättningar att jobba strategiskt med det, visar ny forskning. I Helsingborg finns dock ett lyckat koncept.

Det krävs individuella lösningar för att få äldre att vilja och kunna stanna i jobb längre. Det hävdar Agneta Lindegård Andersson, vid Institutet för stressmedicin i Göteborg, som tillsammans med forskare vid Arbets- och miljömedicin i Lund, ligger bakom forskningsstudien.

– För en del kan det krävas ändringar i schemat, för andra att slippa vissa arbetsuppgifter, säger Agneta Lindegård Andersson, och menar att chefer och HR-personal därför i ett tidigt skede måste planera för hur de kan ta tillvara äldres kompetens och erfarenhet.

– Men de får inte det utrymmet av arbetsgivarenvisar vår studie.

I Helsingborgs stad har man dock beslutat att chefer ska utbildas i hur de kan behålla kompetens i organisationen. Och redan för ett antal år sedan införde staden den så kallade 80/90/100-modellen i samtliga förvaltningar, med syfte att behålla äldre personal med nyckelkompetens. Modellen innebär att chefer kan bevilja medarbetare över 60 år att gå ner till 80 procent i arbetstid, få 90 procent av lönen och full tjänstepension.

Olga Björk Andreasson är enhetschef för 55 medarbetare på ett vårdboende, och har beviljat modellen till tre.

– Jag har löst det med nya scheman. Det finns andra medarbetare som vill gå upp i tid eller personal från andra avdelningar som kan jobba här, säger hon.
I augusti i år jobbade totalt 93 medarbetare i Helsingborg enligt 80/90/100. Men än är det för tidigt att säga om äldre faktiskt stannar längre än de annars skulle ha gjort, enligt stadens HR-konsult, Kristina Trulsson Samuelsson.

– Jag väntar med spänning på förhandsresultat från en forskningsstudie som kommer i höst. Men vi har redan sett att korttidsfrånvaron har minskat, vilket vi tror beror på den längre återhämtning som konceptet innebär, säger hon.