• Visions chefsombud Tina Niiisalo har sett en stor ökning av utköp av chefer.

Arbetsmarknad

Syndabockar köptes ut oftare

8 februari 2021

Utköp av Visions chefsmedlemmar i västra Sverige ökade kraftigt under andra hälften av 2020. Vision tycker sig se ett syndabockstänkande bland arbetsgivare som snabbt vill bli av med chefer.

– Jag upplevde och upplever en stor ökning. Dels i antalet chefer som hör av sig och dels av de ärenden som jag får, säger Visions chefsombudsman Tina Niinisalo.

Under våren 2020 medverkade hon i fyra utköp av chefer i Västra Götaland. Efter sommaren och fram till årsskiftet hade antalet utköp ökat till elva.

– Min egen tanke är att arbetsgivarna under våren haft fullt upp med att hantera arbetet med pandemin och väntat med vissa saker som de upplever som bekymmer. Efter sommaren, när saker och ting normaliserades, så tog de tag i fallen igen. Man kan väl säga att tålamodet har brustit för arbetsgivare som snabbt vill bli av med chefer, säger Tina Niinisalo.

"Har letat syndabockar"

Ett utköp har oftast kategoriserats som ”bristande förtroende”, men i inget av fallen har arbetsgivaren kunnat påvisa att personen misskött sitt jobb. Enligt Tina Niinisalo har det dessutom varit otydligt för de aktuella cheferna att de har brustit så pass mycket att arbetsgivaren haft skäl för att avsluta personens anställning.

– Enligt min bedömning har arbetsgivare inte följt processen och haft tydliga medvetandegörande samtal. När chefer inte har fått tillräckligt med stöd att genomföra impopulära beslut har arbetsgivaren letat efter syndabockar i cheferna.

Läs mer: Kommuner lägger miljoner på utköp av chefer

Utköpen har skett i flera kommuner i Västra Götaland, men i vissa fall har samma kommun och till och med samma förvaltning återkommit. Sammanlagt beräknar Tina Niinisalo att utköpen som hon har varit delaktig i under 2020 kostat runt åtta miljoner kronor. Kostnaden för skattebetalarna är dock högre än så eftersom arbetsgivarna även måste betala sociala avgifter.