• Drygt hälften av cheferna är nöjda med sina löner.

Chefspanelen

Så nöjda är vi med lönerna

15 april 2021

Bara lite mer än hälften av Chefspanelen är nöjda med vad de tjänar. Med tanke på ansvaret och allt cheferna gör är det förståeligt. Samtidigt tycker nästan alla att trivseln på och med jobbet är minst lika viktig som lönen. Och det är bra. Men det får inte bli ett argument för arbetsgivare att hålla för hårt i plånboken. Det cheferna i välfärden gör på jobbet är ju värt hur mycket som helst.

Panelen

55% är nöjda med sin lön

Det tjänar vi per månad:

2% Mindre än 30 000
15% 30 000-40 000
57% 40 001-50 000
20% 50 001-60 000
6% Mer än 60 000

Hur viktig är lönen?

3% Den betyder nästan allt
65% Lika viktig som hur jag trivs på och med jobbet
32% Mindre viktigt i förhållande till min trivsel på och med jobbet
0% Inte viktig alls

Vet du vad du ska göra för att få en bättre lön?

19% Ja
37% Delvis
25% Nej
19% Finns inget jag kan göra

Har din löneutveckling som chef varit bra?

18% Absolut
42% Helt okej
32% Inte så värst
8% Verkligen inte

Så gjordes undersökningen
Chefspanelen består av ett antal chefer som tackat ja till att svara på frågor från tidningen vid max fyra tillfällen per år. Denna gång skickades enkäten till 424 personer, varav 164 svarade.

Bland de som deltog i denna omgång lottade vi ut hela tre ledarskapsutbildningar som arrangeras av Vision Chef i samarbete med IHM. Tina Jensen i Tidaholm vann Att leda på distans, Päivi Ackesten i Köping vann Coachande ledarskap fördjupning, och Regina Bergman vann Leda i förändring.

Vill du också vara med i panelen med chans att vinna ledarskapskurs? Anmäl dig i formuläret här.