• Petter Gustavsson, professor i psykologi vid Karolinska Institutet.

Forskning

Så hjälper du nya in i jobbet

15 april 2021

Att hjälpa nyanställda att komma in i jobbet är ovärderlig kunskap. Den som lyckas får snabbt en produktiv medarbetare, medan den som misslyckas riskerar att de nya slutar eller till och med blir sjuka. Petter Gustavsson, professor i psykologi vid Karolinska Institutet, som skrivit en rapport om hur det är att komma som nyutexaminerad till sitt första jobb, ger råd om hur du on-boardar på bästa sätt.

Hur kan man stötta nyanställda?
– Genom att chefen visar förståelse. Det är mycket vanligt att känna sig ensam, stressad, att man är i vägen och vara rädd att göra fel. Risken att bli utbränd är hög, eftersom man samtidigt har en stark längtan och höga förväntningar på att göra skillnad, lära sig nya saker och blir en del av en arbetsgrupp. Den höga ambitionsnivån kan lätt göra att återhämtningen blir lidande.

Vad kan chefen göra åt det?
– Hjälp till att sätta gränser och uppmuntra nyanställda att unna sig pauser och ägna sig åt fritidsaktiviteter. Men också genom att uppmuntra till att inte fly ifrån sin nybörjaridentitet. Det kan vara positivt för hela organisationen att höra de nyas frågor. Det är också effektivt att få möjlighet att reflektera kring yrkesrollen med någon mer erfaren.

– Ytterligare en sak som kanske känns självklar är att gå runt och presentera den nyanställda för olika personer i organisationen. Det är en av de enstaka handlingar som vår forskning visar har positiva effekter under hela det första året som nyanställd.

Vad händer om man inte får en bra intro?
– Då blir det snabbt en nedåtgående spiral. Om man inte känner sig välkommen och inte vågar fråga påverkar det ens stressnivå och kan till och med leda till depression. Det slutar ofta med att man lämnar anställningen. Den som i stället får stöd i yrkesrollen och hjälp att bygga sociala kontakter kommer snart börja trivas och bidra. En bra introduktion är en investering för hela verksamheten.