• "Chefer har farit illa av anklagelserna mot dem”, säger huvudskyddsombudet ­Katarina Holmqvist.

Arbetsmiljö

Chefer utsatta för massanklagelser om kränkningar

8 februari 2021

UPPDATERAD DEN 10 MARS 2021. Flera chefer anmäldes för ett stort antal kränkningar av en medarbetare. Men utredningar visade att de allra flesta situationer inte var att betrakta som kränkande särbehandling. ”Det tolkas lätt som att det alltid är chefens fel”, säger Katarina Holmqvist, Vision.

Denna artikel är en omarbetad version av en tidigare publicerad artikel som innehöll faktafel. Uppdaterad den 10 mars 2021.

En medarbetare anmälde för ett år sedan flera chefer och ett par arbetskamrater inom socialförvaltningen i Skellefteå för kränkande särbehandling vid ett 50-tal händelser.

I samma veva granskade lokalmedia arbetsmiljön i kommunen, efter bland annat diskussioner om dålig arbetsmiljö bland flera hundra medarbetare på sociala medier.

Kommunen tillsatte därefter två externa utredningar, varav en visade att det fanns brister i kommunens arbetsmiljöarbete.

Ena utredningen fann dock också att enbart fem av de drygt 50 anmälningarna om kränkande särbehandling var att betraktas som sådana. Utifrån den utredningen bedömde kommunen senare att endast en händelse var kränkande särbehandling ur ett arbetsrättsligt perspektiv, enligt uppgift från arbetsgivaren.

– Det är svårt för enskilda chefer att uttala sig i media i sådana ­här sammanhang, och därför tolkas det lätt som att det alltid är deras fel. I en mindre stad där många vet vilka som är chefer blir de uthängda. Cheferna har mått fruktansvärt dåligt, säger Katarina Holmqvist, Visions huvudskyddsombud i Skellefteå, som menar att det är viktigt att cheferna får stöd av arbetsgivaren i liknande situationer.

Arbetsgivaren varslade så småningom medarbetaren om uppsägning av personliga skäl, men parterna nådde strax efter jul i stället en överenskommelse om ett utköp med 16 månadslöner.

För att komma tillrätta med de arbetsmiljöproblem som konstaterades i utredningarna har kommunen gjort en åtgärdsplan.

– Jag är nöjd med arbets­givarens omtag för att tillsammans jobba förebyggande med liknande situationer och för att förbättra chefernas förutsättningar att leda, säger Katarina Holmqvist.