• Chefer som utsätts för press från arbetsgivaren att vidta icke tillåtna åtgärder för att hålla verksamheten igång under en konflikt kan ha svårt att stå emot.

Fackligt

Svårt vara chef när andra strejkar

15 januari 2021

Balansgången är svår för Visions chefsmedlemmar när det är konflikt. Rådet är att ta kontakt med Visions rådgivare för chefer om arbetsgivaren vill att du ska vidta åtgärder som är strejkbryteri.

Vision ställde sig neutralt i den nyss avblåsta konflikten mellan Kommunal och Almega Vårdföretagarna. Hade Kommunals varsel trätt i kraft hade det blivit det extra besvärligt att vara chef på de berörda arbetsplatserna, enligt Kjell Svahn, ombudsman på Vision.

Neutralitet innebär nämligen att medlemmar i ett förbund inte ska bryta ett annat förbunds blockad eller strejk och den omfattar även medlemmar som är chefer.

Inget mixtrande med tider

– Som chef är du arbetsgivarens företrädare och ska se till att driften fungerar. Samtidigt får du som medlem i ett neutralt Vision inte beordra övertid, utöka tjänstgöringsgrader, ta in vikarier eller mixtra med scheman och personal på andra sätt för att ersätta dem vars arbetsuppgifter att satta i blockad, säger Kjell Svahn.

Även att själv gå in och utföra dessa uppgifter, och till exempel att hjälpa de boende på ett äldreboende med måltider och hygien, kvalar in som strejkbryteri.

– Våra medlemmar ska utföra de arbetsuppgifter de är anställda för, ingenting annat, säger Kjell Svahn.

Risk för upptrappad konflikt

Chefer som utsätts för press från arbetsgivaren att ändå vidta åtgärder för att hålla verksamheten igång kan ha svårt att stå emot.

Det blir inga personliga efterräkningar för den som bryter neutraliteten. Men om många gör det skulle det kunna leda till att det strejkande förbundet tar till fler stridsåtgärder och att konflikten trappas upp.

På den offentliga sidan finns den partsgemensamma Samhällsfarliga nämnden där den ena eller andra parten kan begära att en stridsåtgärd avbryts om man anser att den är samhällsfarlig. Någon sådan nämnd finns inte för privata vård- och omsorgsföretag.

Kan söka dispens

Däremot kan arbetsgivaren ansöka om dispens hos motparten i konflikten för arbetsuppgifter som man anser måste utföras för att inte tredje man ska utsättas för allvarlig fara.

– Chefsmedlemmar som hamnar i en situation där de pressas att bryta neutraliteten bör ta kontakt med våra rådgivare på Chef Direkt. Den som är chef i en privat verksamhet som håller på att gå överstyr kan också vända sig till sin företagsledning och be dem söka dispens för nödvändiga arbetsuppgifter, säger Kjell Svahn.

Strejk - så funkar det. Läs mer i Tidningen Vision.