• Så påverkas du som chef när annat förbund strejkar på din arbetsplats.

Fackligt

Vårdförbundets strejk – så påverkas du som chef och Visionmedlem

15 januari 2021

Klockan 11.00 den 4 juni 2024 bröt Vårdförbundets strejk ut. Se vad det innebär för dig som Visionmedlem och chef.

Artikeln uppdaterades den 4 juni 2024 kl 12:17

Vårdförbundet strejkar för kortare arbetstid. Flera av Visions chefsmedlemmar jobbar på arbetsplatser där medarbetarna strejkar.

Vision ställer sig neutralt i strejken mellan Vårdförbundet å ena sidan och SKR och Sobona å den andra.

Vad innebär neutralitet i en strejk?

Neutralitet innebär att medlemmar i ett förbund inte ska bryta ett annat förbunds blockad eller strejk och den omfattar även medlemmar som är chefer.

– Som chef är du arbetsgivarens företrädare och ska se till att driften fungerar. Samtidigt får du som medlem i ett neutralt Vision inte beordra övertid, utöka tjänstgöringsgrader, ta in vikarier eller mixtra med scheman och personal på andra sätt för att ersätta dem vars arbetsuppgifter att satta i blockad, säger Kjell Svahn, ombudsman på Vision.

Kan jag själv gå in och utföra uppgifter?

Även att själv gå in och utföra uppgifter som tillhör strejkande personal kvalar in som strejkbryteri.

– Våra medlemmar ska utföra de arbetsuppgifter de är anställda för, ingenting annat, säger Kjell Svahn.

Chefer som utsätts för press från arbetsgivaren att ändå vidta åtgärder för att hålla verksamheten igång kan ha svårt att stå emot.

Vad händer om jag bryter neutraliteten?

Det blir inga personliga efterräkningar för den som bryter neutraliteten. Men om många gör det skulle det kunna leda till att det strejkande förbundet tar till fler stridsåtgärder och att konflikten trappas upp.

På den offentliga sidan finns den partsgemensamma Samhällsfarliga nämnden där den ena eller andra parten kan begära att en stridsåtgärd avbryts om man anser att den är samhällsfarlig. Någon sådan nämnd finns inte för privata vård- och omsorgsföretag.

Kan söka dispens

Däremot kan arbetsgivaren ansöka om dispens hos motparten i konflikten för arbetsuppgifter som man anser måste utföras för att inte tredje man ska utsättas för allvarlig fara.

– Chefsmedlemmar som hamnar i en situation där de pressas att bryta neutraliteten bör ta kontakt med våra rådgivare på Chef Direkt, säger Kjell Svahn.

→ Så påverkas medlemmar i Vision (Tidningenvision.se)