• Greta Thunberg ses av många som en stark ledare och ett moraliskt föredöme.

Ledarskap

Led som Greta Thunberg

10 december 2021

Greta Thunberg har en ledarstil som gjord för att skapa förändring, enligt forskare. Kolla in vilka de fem ledaregenskaperna är.

Forskare vid Högskolan i Gävle har djupstuderat en rad artiklar om Greta Thunberg som publicerats i svensk och internationell press. De har kunnat konstatera att hennes ledarstil gör hennes till en moralisk auktoritet och en ledare som kan skapa förändring, då hon har alla de fem egenskaper som är typiska för den typen av ledare. Dessa är:

  1. Hon lever som hon lär och gör personliga uppoffringar gällande sin egen bekvämlighet.
  2. Hon visar tillit till vetenskapen och ber människor att lita på den.
  3. Hon visar mod och vågar sticka ut hakan och utmana etablissemanget.
  4. Hon inger hopp, eftersom hon blivit en känd en person som blir lyssnad på.
  5. Hon skapar tillhörighet genom att erbjuda ett sammanhang som alla kan bli en del av. Alla kan kämpa för klimatet, oavsett bakgrund.

Varför har Greta Thunberg fått ett så stort genomslag?

–Hon har en blandning av de fem olika egenskaperna. Och så har hon klivit fram på den politiska arenan vid rätt tillfälle. Hon skapar också en länk mellan forskningen och människor i allmänhet, vilket är förklaringen till att hon blivit så framgångsrik. Inte bara bland unga utan även bland etablerade politiska ledare, säger Nessica Nässén forskare i socialt arbete vid Högskolan i Gävle, som ligger bakom kartläggningen tillsammans med Dr. Komalsingh Rambaree.

Tilläggas kan att hon även lägger skulden för klimatkrisen på politiska ledare och multinationella företag. Det gör att hennes anhängare slipper känna skuld för egen del. Det sistnämnda är ett tillvägagångssätt som Greta Thunberg långt ifrån är ensam om att använda sig av.

–Hon pekar finger och lägger ansvaret på det etablerade politiska systemet: hon utser en syndabock. Det är något som gör det lättare att följa henne. Så gör många ledare, det vill säga hon ger enkel lösning på ett problem som egentligen är mycket komplext.

Läs mer om ledarskap: Därför är det bra att visa känslor som chef