• Linda Lill, forskare, har undersökt vardagsrasismen inom äldreomsorgen.

Mångfald

Så förebygger du rasism på jobbet

3 december 2021

Vardagsrasismen är utbredd på vissa arbetsplatser, men den kan vara svår för chefer att motverka. Här finns dock några råd.

Vardagsrasism pågår på många arbetsplatser inom äldreomsorgen. Många utlandsfödda medarbetare, låg yrkesstatus samt avsaknad av resurser för chefer att jobba med systematiskt arbetsmiljöarbete är orsaker.

Det menar Linda Lill, forskare vid Malmö universitet, som nyligen gjort en intervjustudie med åtta kvinnor som arbetade inom äldreomsorgen i en större stad i södra Sverige, som fick berätta om sina erfarenheter av vardagsrasism på jobbet.

Tvingas bära ansvar för hudfärgen

– Det är inte på nivån att det går att göra en anmälan om diskriminering eller brott, utan det är en jargong, en strukturerad rasism som får återverkningar på beteenden för enskilda medarbetare i vardagen, säger Linda Lill.

Som exempel berättar en av intervjupersonerna i studien hur hon skojar om sin egen hudfärg för att förekomma rasistiska kommentarer.

– Det tar hårt på en person att behöva ta ansvar för att man bär på en viss hudfärg.

Läs mer: Så skapar du en inkuderande arbetsplats

Enligt Linda Lill är äldre som tar emot vård och omsorg inte sällan rasistiska och taskiga mot personal.

– Det försöker chefer ofta hantera genom att exempelvis byta vårdtagare mellan medarbetare, även om det inte går att göra hur mycket som helst.

Svårt hinna med viktigt fråga

Rasism finns även inom arbetsgrupper, och där kan det vara svårare att komma åt, menar Linda Lill.

– Jag är rädd att cheferna har svårt att värja sig mot det, dels för att de har så stora arbetsgrupper, dels för att de har alldeles för många frågor på sina axlar – särskilt under pandemin – så de hinner aldrig med det systematiska arbetsmiljöarbetet där sådana här viktiga och spännande frågor ingår, trots att de rusar så fort de kan.

3 steg: Så kan du som chef förhindra rasism på jobbet

  • Uttala att det är nolltolerans för rasism på arbetsplatsen.
  • Var vaksam på vad det skämtas om, och var uppmärksam på jargongen i arbetsgruppen.
  • Hitta former för att jobba med grupputveckling och psykosociala arbetsmiljön. Jobba med de stora värderingsfrågorna.

Källa: Linda Lill