• Karin Skarin har många års erfarenhet av arbete inom kommunala verksamheter.

Kultur

Hon har skrivit överlevnadsguiden för enhetschefer

18 november 2020

En bok med så tungt innehåll att den krävdes att skrivas i skönlitterär form. Så beskriver Karin Skarin, konsult och författare, sin bok Överlevnadsguide för enhetschefer.

– Det jag skriver om är krångliga och tunga frågor. Jag försöker dela med mig av erfarenheter jag har och då var det helt nödvändigt att den skulle bli lättsam och underhållande, säger Karin Skarin.

Finns det någon verklig förebild till huvudpersonen Edit?

– Edit finns inte på riktigt, utan är ett hopkok av personer i flera kommuner som jag under 20 års tid haft att göra med. Edit har jobbat i 13 år som chef och har ett omöjligt uppdrag.

Vad är bokens budskap?

– Ledningen i en organisation måste fundera på enhetschefernas möjligheter att leverera kvalitet, samtidigt som de ska klara arbetsmiljön för både sig själva och medarbetarna. Enhetschefer inom kommunal verksamhet har ohållbara uppdrag. Mitt budskap är: Gör något åt det. Om det inte går att minska storleken på personalansvaret, titta på vilket administrativt stöd chefer kan få, se över bemanningssituationen med timvikarieträsket och minska antalet it-system.