• Nästan alla chefer har påverkats av pandemin i sina jobb.

Chefspanelen

Så påverkade pandemin jobbet

19 november 2020

Coronapandemin har påverkat de flesta på något sätt i jobbet. Inte minst cheferna har ­varit tvungna att hantera såväl smittorisk som ­medarbetares oro. När den här undersökningen gjordes hade pandemin avtagit sedan den sköljde över oss i våras. Nu har den tagit fart igen. Men det verkar som att åtminstone deltagarna i Chefspanelen är lite bättre rustade nu.

Panelen

94% har påverkats mycket eller delvis av corona i jobbet.

På vilket sätt har du påverkats?

44% Bemanningssvårigheter
50% Psykisk och/eller fysisk ohälsa
42% Svårt att klara uppdraget
85% Ökad oro hos medarbetarna
50% Fått fler/andra arbetsuppgifter
4% Tvingades säga upp/permittera medarbetare
7% Blev sjuk i covid -19

Har du jobbat mer i samband med corona?

55% Ja
40% Nej, ungefär som vanligt
5% Nej, mindre

Hur mycket har du jobbat hemifrån?

11% Hela eller nästan hela tiden
44% Lite då och då
45% Aldrig eller nästan aldrig

Känner du dig förberedd på en ny smittvåg?

38% Absolut
61% Mer än tidigare i alla fall
1% Nej

Är det något som har blivit bättre i och med corona?

76% Digitaliseringen har snabbats på
12% Jag har blivit bättre på att ha tillit till medarbetarna
37% Min egen möjlighet att jobba hemifrån har ökat
28% Jag vet bättre hur jag fungerar i kris

 

Så gjordes undersökningen

Chefspanelen består av ett antal chefer som tackat ja till att svara på frågor från tidningen vid max fyra tillfällen per år. Denna gång skickades enkäten till 406 personer, varav 124 svarade.

Bland de som deltog i denna omgång lottade vi ut en ledarskapsutbildning, Förändringsinriktat ledarskap, som arrangeras av Vision Chef i samarbete med IHM. Vann gjorde Louise Andersson, enhetschef inom hemtjänsten i Sala kommun.

Vill du också vara med i panelen med chans att vinna ledarskapskurs? Anmäl dig i formuläret här.