• Linda Corin, doktor i arbetsvetenskap som studerat varför chefer i offentlig sektor lämnar sina jobb.

Arbetsmiljö

Därför lämnar chefer i offentlig sektor sina tjänster

19 augusti 2020

Fixa stopp i toaletten, skruva upp hyllor och byta däck. Det låter inte som traditionella arbetsuppgifter för chefer, men kan i dag vara det. "Chefsuppdraget har svällt och att kraven blir övermäktiga", säger Linda Corin, doktor i arbetsvetenskap som studerat varför chefer i offentlig sektor lämnar sina jobb.

I sin studie vid Institutet för stressmedicin i Västra Götalandsregionen uppger chefer för Linda Corin skälen till varför de lämnat sina jobb.

– Det handlar dels om att man känner sig isolerad och upplever stor distans till sin egen chef och högre ledning, som inte ger en stöd. Dels om att man har ett begränsat handlingsutrymme. Slutligen har vi också sett att chefsuppdraget har svällt och att kraven blir övermäktiga, säger Linda Corin.

Hur vanligt är det att enhetschefer slutar av skälen du nämner?

– Våra slutsatser bygger främst på kvalitativa intervjuer, men en enkätstudie vi gjorde på knappt 100 chefer visade att ungefär hälften angav att bristande förutsättningar i organisationen var huvudskälet till att de slutade.

Vilka arbetsuppgifter kan läggas på chefer i dag?

– När vi har slimmat organisationerna har vissa funktioner försvunnit, som till exempel vaktmästare, så det finns oerhört mycket som faller på chefer. Somliga måste byta däck, andra skruvar tillsammans med familjemedlemmar upp hyllor i klassrum, vissa måste fixa stopp i toaletten. Det är väldigt vardagliga saker som de måste ta hand om. Och det ser vi samtidigt som många chefer har väldigt många medarbetare som de ansvarar för.

Så hur ska arbetsgivare tänka för att behålla sina chefer?

– Rensa bland både uppgifter och styrning. Ge tillbaka handlingsutrymmet till cheferna och ge stöd uppifrån. Sen behöver chefer också bra stödfunktioner, de fullständigt skriker efter stöd från till exempel HR. I dessa tider när chefer går på knäna kan inte HR främst stötta via policy och verktyg, utan måste också ta ett större operativt ansvar.