• Stefan Löfven anser att det är svårt att klara ledarskapet med för många medarbetare.

Lön och villkor

Statsministern vill se fler enhetschefer

11 november 2020

Kommunerna är tacksamma för regeringens satsning Äldreomsorgslyftet. Men Visions förbundsordförande Veronica Magnusson kräver att mer görs för cheferna inom äldreomsorgen. Statsminister Stefan Löfven och socialminister Lena Hallengren håller med.

Statsminister Stefan Löfven och socialminister Lena Hallengren bjöd under onsdagen in politiker och medarbetare från sju kommuner till ett möte för att få dem att berätta vad de gör bland annat med det statliga bidraget till det så kallade Äldreomsorgslyftet. Även Visions förbundsordförande, Veronica Magnusson, och Kommunals förbundsordförande, Tobias Baudin, var med på mötet.

Samtliga kommunrepresentanter var nöjda med att nu kunna erbjuda kompetensutveckling, fler kolleger och fler heltidstjänster till framför allt vårdbiträden och undersköterskor, inom ramen för Äldreomsorgslyftet. Tobias Baudin sa så här:

– Det är förbaskat bra, efterlängtat och behövligt. Det visar att välfärden är en framtidsbransch.

Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision, var inte lika lyrisk.

– Vi välkomnar satsningarna och det är verkligen ett steg i rätt riktning, men det räcker inte. Om man ökar bemanningen inom äldreomsorgen måste man också anställa fler chefer och chefsstöd runt dem, annars faller satsningarna.

Statsministern: "Orimligt med stora arbetsgrupper"

Hon påminde också om det ojämlika i att enhetschefer i den kvinnodominerade äldreomsorgen i vissa kommuner kan ha 40 medarbetare, medan chefer i mansdominerade verksamheter i samma kommuner har tio.

– Att stå upp för cheferna är att visa politiskt ledarskap, fortsatte hon.

Lena Hallengren var inte sen att hänga på.

– Jag vill kvittera det Veronica sa, och understryka hur viktigt det är med närvarande chefer. Det är ett medskick till arbetsgivarna att titta på jämställdheten och på ledarskapets förutsättningar.

När Chefen i fokus efter mötet frågar statsminister Stefan Löfven hur han ser på saken säger han så här:

– Jag håller helt med Veronica Magnusson och Lena Hallengren. Vi kan inte ha en situation med orimligt stora arbetsgrupper. Det går inte att klara av ett ledarskap då. Vi är öppna för idéer hur det kan ändras.

Förslagen till regeringen

Veronica Magnusson lyfte under mötet Visions idé om att införa befattningsutbildning inom omsorgen likt den som finns för rektorer i skolan för att stärka cheferna. Hon tog också upp förbundets förslag om att regeringen ger Arbetsmiljöverket i uppdrag att löpande göra tillsynsinsatser i chefers arbetsmiljö.

– Vi har goda erfarenheter av Arbetsmiljöverkets granskningar. När myndigheten sätter ljuset på det som inte fungerar och kommer med förbättringsförslag så finns det anledning för arbetsgivare att skärpa sig och det fungerar väldigt väl. Och om man inte pekar ut chefernas arbetsmiljö så glöms den lätt bort, säger Veronica Magnusson till Chefen i fokus.

Lena Hallengren säger till tidningen att hon tar med sig förslagen, men att det finns flera sätt att förbättra på.

– Men vi ser första linjens chefer. Och det är ju viktigt även för chefernas medarbetare att de har närvarande chefer.

Veronica Magnusson till Chefen i fokus igen:

– Kommunerna har en del att göra, det är vår uppmaning att de tar tag i frågan. Men det spelar också roll vad regeringen gör. Den har ansvar att sätta positivt tryck på kommunerna. Om man vill vara en jämställd arbetsgivare eller jämställt land, som regeringen vill vara, då kan det inte se ut som det gör.