• ”Tengai ville gärna att vi skulle ha ögonkontakt men kunde inte se om jag var glad, ledsen eller rynkade på ögonbrynen. Det var befriande”, säger Ann Eberhardsson, nyanställd HR-generalist på Vision.

Rekrytering

AI-robot skötte jobbintervjun

5 maj 2020

Hur funkar det att gå på en arbetsintervju där man möts av en robot som ställer frågor? Visions nya HR-generalist Ann Eberhardsson har svaret.

När Ann Eberhardsson sökte jobbet som HR-generalist på Vision visade det sig att rekryteringsprocessen var något annorlunda än vanligt. Under anställningsintervjun var det nämligen ingen människa hon mötte, utan en vit liten robot som kunde prata: Tengai.

– De första fem minuterna kändes det ovant. Jag satt ensam i ett rum med en robot och det tog ett tag innan jag förstod hur den ställde frågor och vad som hände om jag avbröt den. Det var som att sätta sig i en ny bil för första gången, du vet hur du ska köra men allt är annorlunda, säger Ann Eberhardsson, nyanställd HR-generalist på Vision.

Tengai är världens första intervjurobot och lanserades förra våren och används som ett sätt att rekrytera fördomsfritt. Roboten tar nämligen inte hänsyn till ålder, kön, bakgrund eller utseende.

Roboten vill ha ögonkontakt

Innan intervjun satte igång fick Ann Eberhardsson tid att förbereda sig och testprata med Tengai för att förstå hur den fungerade. Exempelvis vill Tengai gärna ha ögonkontakt med den som intervjuas, och roboten kan ställa öppna följdfrågor samt nicka och humma uppmuntrande. Ann Eberhardsson kunde be att ta om en fråga eller lägga till ett svar.

Kände du dig begränsad på något sätt under intervjun?

– Nej, jag tyckte jag blev mer skärpt eftersom det blev ett ökat fokus på att ge ett välformulerat svar jämfört med om jag suttit med en människa. Det var också skönt att få resonera kring olika frågor utan att bli avbruten och att ingen bedömde mig som person utan min kompetens var i fokus.

Tror du att det här passar alla personer?

– Kanske inte alla, det beror nog på vem man är och hur bekväm man är. Det är så individuellt hur man känner sig i en rekryteringssituation. Men för mig var det en positiv upplevelse, säger Ann Eberhardsson.

Intervjun transkriberades

Totalt kom nio kandidater och träffade roboten. Alla fick svara på samma frågor, bland annat hur de agerade i olika situationer.

Efter intervjun transkriberades svaren och bedömdes av rekryteraren. Sedan skickades en samlad bedömning av tester och intervjuer till Vision tillsammans med kandidaternas personliga brev. Alla personuppgifter var dolda för HR-chefen Matts Hansson och hans kolleger när de valde ut vilka kandidater de skulle kalla på sista intervjun – där Tengai inte var med.

Varför använde Vision en robot?

– Vi ville flytta fram tidpunkten för när man bildar sig en personlig uppfattning om en individ och börjar gå på magkänsla. På så sätt fick vi en så fördomsfri rekrytering som möjligt där kompetens var i fokus. Det var väldigt skönt, säger Matts Hansson som är nöjd med rekryteringsprocessen.

Ser du några nackdelar?

– Vissa kanske har svårt att interagera med roboten, jag har testat den själv och ibland kommer den med ett ”mhm” på fel ställe. Det kan nog kännas ovant. Jag tror att roboten just nu kan fungera som ett bra komplement i rekryteringar men kanske inte i alla, men det är säkert en tidsfråga innan det blir mer normalt förekommande.

Vision blev det första fackförbundet i världen att testa roboten. Matts Hansson poängterar dock att den inte kan ersätta människor.

– Jag kan tänka mig att testa att rekrytera med en robot igen. Men att rekrytera en ny kandidat innebär inte bara matematik, det måste alltid finnas en mänsklig bedömning av en annan person, säger han.

FAKTARUTA: TENGAI

  • Tengai är världens första intervjurobot som används för att rekrytera fördomsfritt. Den ställer samma frågor till alla och tar ingen hänsyn till personens kön, ålder, bakgrund eller utseende.
  • AI-roboten är utformad som ett mänskligt huvud och kan nicka och prata. Efter intervjun transkriberas svaren och sammanställs.
  • Tengai lanserades våren 2019 av rekryterings- och bemanningsföretaget TNG och Furhat Robotics. Arbetsgivare inom offentlig och privat sektor har hittills använt sig av Tengai.

Källa: TNG