Lön och villkor

Så ökar kommunala chefers löner

17 juni 2020

Lönerna ökade något mer för enhetschefer inom äldreomsorgen och socialtjänsten än för andra jämförbara kommunala chefer 2019. Både i kronor och procent. Men det är för tidigt att tala om ett trendbrott, enligt Jonas Karlsson, ombudsman på Vision.

En genomgång av statistik från SCB i Chefen i fokus nr 2 visar att medellönen för enhetscheferna i äldreomsorgen 2018 var 42 300 kronor och inom socialtjänsten 46 300 kronor i månaden.

Andra kommunala chefer på motsvarande nivå hade högre lön. Rektorerna hade till exempel 50 200 kronor i snitt och IT-cheferna 51 200. I regionerna, staten och privata näringslivet var snittlönerna i regel ännu högre.

"Allvarligt fel"

Vision driver frågan att chefer i politiskt styrd verksamhet ska ha samma löneutveckling som cheferna i näringslivet och enligt Jonas Karlsson, förbundets ombudsman för chefs- och ledarskapsfrågor, är det lätt att konstatera att någonting är allvarligt fel när det gäller villkoren inom äldreomsorg och socialtjänst.

– Nivån är för låg för så tunga chefsuppdrag. En enhetschef för ett äldreboende har en omsättning på många miljoner. Det är en större verksamhet än många vd:ar i privata bolag hanterar, sade han i Chefen i fokus nr 2.

Har knappat in

Men kanske är något på väg att hända. SCB har kommit med nya siffror för 2019 som visar att äldreomsorgs- och socialtjänstcheferna knappat in något på andra chefer, både i kronor och i procent. Enhetscheferna i socialtjänsten, som hade samma genomsnittslön som förskolecheferena 2018, tjänar nu 600 kronor mer.

Men det går inte att tala om ett trendbrott utifrån en mätpunkt, enligt Jonas Karlsson.

– Man kan spekulera och hoppas, vi får se nästa år. Och egentligen behövs betydligt mer än någon enstaka procent mer om året. Rollen som äldreomsorgschef är ohört viktigt och underskattad, det har vi inte minst sett nu under coronapandemin. Det gäller också för annan omsorgsverksamhet, säger han.