Lön och villkor

Lönestatistik för chefer – kommun för kommun

2 mars 2020

Chefer i kommunerna i Stockholmsområdet har högst löner. Det gäller framför allt enhetschefer inom äldreomsorg, LSS samt teknik och miljö. Kolla in snittlönerna i hela landet – även för enhetschefer inom socialt arbete, kultur och fritid samt kökschefer.

Åtta kommuner i Storstockholm betalar de högsta lönerna till landets äldreomsorgschefer. Nacka kommun ligger i topp, här tjänar cheferna drygt 62 000 kronor i snitt.

Nacka betalar också mer än någon annan kommun till enhetschefer inom kultur och fritid. Det visar statistik som Chefen i fokus och Tidningen Vision har begärt ut från landets kommuner.

Vi har även samlat in snittlöner för LSS-chefer, enhetschefer inom socialt arbete, enhetschefer inom teknik och miljö samt kökschefer. I de kommuner som har färre än fyra chefer inom respektive yrke redovisas dock inte någon snittlön. 

Saknar du snittlön för ditt chefsyrke i kommun eller region? Hör av dig, så kollar vi vad vi kan göra.

 


Klicka på grå balken nedan för att växla län.

Vill du hellre se lönestatistiken i PDF-form? Välj i listan nedan!

Enhetschef LSS

Enhetschef socialtjänst

Enhetschef äldreomsorg

Enhetschef kultur och fritid

Enhetschef teknik och miljö

Enhetschef kök

Så är undersökningen gjord

Vi har begärt in uppgifter från alla kommuner om medellöner i 23 yrken. Insamlingen gjordes under december 2019. Snittlönerna för riket i yrkena är beräknade på alla medellöner, men i tabellerna har vi tagit bort medellöner i kommuner där antalet anställda i yrket är färre än fyra.