• Margaretha Nordman, ord­förande i Vision Region Dalarna.

Rekrytering

Politiker petar i rekryteringar

11 november 2019

Det är inte bara allra högsta chefen som tillsätts politiskt i Region Dalarna. Nu har politiken ett finger med i spelet även när det gäller förvaltningscheferna. Det skapar ­osäkerhet, menar Vision.

Sedan ett nytt politiskt styre tog över makten i Region Dalarna för ett år sedan har både personaldirektören och ekonomidirektören tvingats lämna sina tjänster, och flera förvaltningschefer har slutat. Numera är politiken inblandad i rekryteringar av samtliga direktörs- och förvaltningschefstjänster.

I de flesta andra politiskt styrda organisationer är det bara högsta chefen, regiondirektören i detta fall, som tillsätts av politikerna.

– Just för att det är en politikerstyrd verksamhet tycker vi att det är rimligt att vi har ett ord med i laget. Vi ser det som en demokrati­fråga. Även oppositionen och facken är med och har åsikter, säger regionrådet Crister Carlsson (M).

Men åtminstone till en av nyrekryteringarna sa fackförbunden nej, men rekryteringar genomfördes ändå.

Har ni inte tillit till att dessa chefsrekryteringar kan skötas utan politisk inblandning?

– Jo, men vi politiker har det yttersta ansvaret över verksamheterna. Om något går fel är det vi som får ta skott. Det här är ett nytt tänk om man säger så, som vi får utvärdera, säger Crister Carlsson.

Flera fackförbund, däribland Vision, har i ett brev riktat skarp kritik mot regionstyrelsen, som de menar brister i samverkan och struntar i risk- och konsekvensanalys.

– Det här skapar dålig stämning. Chefer inom central förvaltning känner sig otrygga, och verksamhetschefer i övriga förvaltningar vet inte vem de ska vända sig till, säger Margaretha Nordman, ordförande i Vision Region Dalarna.