Forskning

"Besvärliga" köps ut

11 november 2019

Utköp är ett vanligt sätt att hantera personer som arbetsgivarna anser är besvärliga. Det säger Kristina Sutter-Beime vid Örebro universitet, som belönats för sin forskning om anställda som inte ”passar in”.

Vad utmärker en besvärlig medarbetare?

– Jag har i min forskning identifierat fyra olika logiker, eller kategorier. Den första gäller prestation. Då bedöms medarbetaren sakna rätt kompetens eller förmåga, är inte tillräckligt välorganiserad och strukturerad, arbetar för sakta eller för lite och är oengagerad och frånvarande.

– Den andra logiken, den byråkratiska, handlar om av­vikelser kring den organisatoriska ordningen, att medarbetare exempelvis stjäl något från arbetsgivaren eller gör andra rent arbetsrättsliga fel. Det kan också handla om medarbetare som går bakom ryggen och försöker få igenom saker i fel organisatorisk ordning.

– Att vara otrevlig eller att ha samarbetsproblem ligger inom den tredje logiken.

– Den fjärde kallar jag den normativa logiken, och den är knöligast att beskriva.

Knöligast, på vilket sätt?

– Det är fall där cheferna har svårt att koppla problemet till arbetsuppgifterna. Det är väldigt luddiga beskrivningar, som att chefen irriterar sig på att medarbetaren spelar dragspel i Dalarna på fritiden. Det är något mer känslostyrda beskrivningar.

Hur hanteras besvärliga medarbetare?

– Det är olika för varje logik. Men utköp är vanligast i alla utom den byråkratiska logiken där det finns fog för avsked. I övrigt görs handlingsplaner och experter kopplas in.

Gäller samma mekanismer för när chefer anses vara de besvärliga medarbetarna?

– Ja, men just när det gäller utköp så hanteras det snabbare för chefsmedarbetare.