• Malin Wettre.

Rekrytering

Värderingar ­trumfar cv

6 september 2019

Hur bemöter man en kollega som vill småprata när man själv inte har tid? Eller en annan som inte vill hälsa med handen? Och hur tackla en idétorka inför ett kundevent? Det här är frågor som den som söker jobb på Stångå­staden, ett kommunalt bostadsbolag i Linköping, skulle kunna få.

Med hjälp av ett värderingstest vill Stångåstaden bredda urvalet vid rekrytering. Att man kan gå miste om bra kandidater när man bara tittar på cv:t är Malin Wettre, HR-chef på bostadsbolaget, övertygad om.

– Det är lättare att kompetensutveckla människor än att ändra deras inställning och beteenden, säger hon.

Chefer och medarbetare har tillsammans arbetat fram 22 möjliga jobbscenarier som sökanden får ta ställning till. Testet används för att sålla bland kandidater, men också som ett komplement vid djupintervjuer.

Syftet med verktyget, som skapats med hjälp av ett företag som jobbar med att arbeta fram just statistiskt säkerställda tester, är dubbelt.

– Vi vill gå utanför boxen för att få in mer mångfald. Samtidigt är det en väg till att hitta personer som delar Stångåstadens värderingar, säger Malin Wettre.

Dessutom har man, under tiden som testet utvecklats, genomfört en undersökning där man sett att medarbetare som delar värdegrunden också presterar bättre i högre grad, något man alltså inte visste skulle vara fallet.

Om testet leder till ökad mångfald går ännu inte att säga då det fortfarande är rätt nytt. Men kan det inte finnas en risk att fokus på värderingar minskar mångfalden och ger motsatt effekt? Det tror inte Malin Wettre.

– Det handlar inte om att alla ska ha samma personlighet, ålder, kön eller åsikter. Jag tror att vi får en ökad kreativitet när vi är olika, det vi testar är om man agerar professionellt i arbetet.