Arbetsmiljö

Spela in samtal utan att informera om det?

29 januari 2019

Jag jobbar som biträdande enhetschef inom en region. För några dagar sedan hade jag ett klargörande samtal med en medarbetare angående saker i arbetet som inte fungerat. Efter samtalet blev jag kontaktad av medarbetarens fackliga representant. Det visade sig att medarbetaren hade spelat in vårt samtal. Samtalet hade gått korrekt till och ledde inte vidare men det förde ändå med sig en obehagskänsla hos mig. Är det lagligt att spela in samtal utan att berätta det i förväg för den som blir inspelad?

Om den som spelar in samtal själv är närvarande i samtalet gör den personen inte sig skyldig till något lagbrott.

Däremot är det olagligt att i hemlighet spela in telefonsamtal eller ljud i ett sammanhang där en själv inte är närvarande.

Läs mer: 4 steg för att fixa svåra samtal

Jag kan förstå din reaktion och att det känns obehagligt att bli inspelad. Du skulle kunna lyfta upp frågan om inspelningar i samverkan eftersom detta påverkar din och andra chefers arbetsmiljö på ett mindre bra sätt.

Det är också bra om du tillsammans med dina medarbetare diskuterar kring detta, så att ni strävar efter att ha ett arbetsklimat där alla har förtroende för varandra utan att behöva spela in samtal.

Chef Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.

Läs mer: Fler frågor och svar om ledarskap hittar du här