Lön och villkor

Medarbetare missnöjd med nya lönen – hur göra?

28 juni 2019

Jag har nu haft resultatsamtal med mina medarbetare. En av dem vägrar godta den nya lönen. Hur ska jag agera?

Det är viktigt att reda ut vad missnöjet bottnar i. Handlar det om lönesättningen som sådan eller att du och medarbetaren har olika syn på prestationen?

I bästa fall ska lönesamtalet mynna ut i en relativ samsyn kring det som har hänt det senaste året. Lönekriterierna ska vara så pass specifika så att du och medarbetaren tolkar dem på samma sätt. På så sätt ska den nya lönen egentligen inte komma som en överraskning när den meddelas.

Trots detta kan du och medarbetaren såklart ändå ha olika syn på arbetsinsatsen, men då är det viktigt att förtydliga vad som krävs för att komma till en viss lönenivå. Du kan ge medarbetaren en skriftig motivering varför hen har fått den lön som hen fått, så att det blir ännu tydligare.

Medarbetaren ska känna att det går att påverka lönen genom arbetsinsatsen. Rör det sig om låg löneökning kan du tillsammans med medarbetaren göra en handlingsplan där du och medarbetaren kommer överens om saker hen behöver göra får att få bättre löneutveckling i framtiden.

www.visionchef.se hittar du fler verktyg som du kan använda dig av i löneprocessen.

Chef Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.