Utveckling

Välj vilket intryck du vill göra

10 november 2016

Hjärnan älskar stereotyper, visar forskningen. Därför uppfattas chefer som klär sig traditionellt som mer kompetenta. Men att sälja sin själ och anpassa sig efter normen är inte att rekommendera.

Det första intrycket består, lyder ett känt uttryck. Och faktum är att forskningen stödjer att det första intrycket du får av en person verkligen har avgörande betydelse för hur relationen senare utvecklas.

Att det är så beror på att hjärnan gillar att kategorisera in människor i fack. Och snabbt går det, på en bråkdels sekund har hjärnan bildat sig en uppfattning. Det första intrycket baseras mer eller mindre enbart på yttre faktorer, som exempelvis klädsel och röstläge. Att det första intrycket sedan dröjer sig kvar beror på hur hjärnan är funtad. Den kommer nämligen fortsätta att ta fasta på information som stödjer den allra första bild du fått av en person.

– Historiskt har det lönat sig för oss att sortera in människor vi träffar för första gången i grupper. Det har till exempel visat sig vara gynnsamt för vår överlevnad att blixtsnabbt avgöra om någon är vän eller fiende, förklarar Angela Ahola, doktor inom perceptionspsykologi, disputerad vid Stockholms universitet och författare till boken Konsten att göra intryck.

Och även om vi mer sällan än grottmänniskorna hamnar i livshotande situationer finns mekanismen kvar. Därför blir Angela Aholas råd till den som vill göra gott intryck på anställningsintervjun till chefsjobbet att klä sig i mörkare färger och klassiska snitt, men givetvis anpassat till den klädkod som gäller i branschen. Välj hellre att bära marinblått än knallrosa och hellre en stramare än en yvigare frisyr.

Men frågan är: ska man verkligen behöva anpassa sig efter fördomar om hur en chef ska se ut för att maxa sina chanser att knipa drömjobbet eller imponera på politikerna/kunden/de nya medarbetarna?

Pernilla Alexandersson, jämställdhetsexpert och VD på Addgender tycker att det är viktigt att hitta ett sätt att förhålla sig till normen, utan att göra avkall på det som gör en unik.

– De yttre kännetecknen hos en ledare som gör oss trygga kolliderar ofta med traditionellt kvinnliga attribut. För den skull ska man inte dra slutsatsen att kvinnor måste ge upp sig själva för att bli framgångsrika. Man ska också komma ihåg att även män kan känna sig innestängda i normen, säger hon.

Ett sätt förhålla sig till det här är att ställa frågan: vad i den här normen känner jag mig bekväm med och vad vill jag utmana?

Men den som väljer att klä sig otraditionellt får tyvärr räkna med att andra kan uppleva det som obekvämt, tror Pernilla Alexandersson.

– Det är nödvändigt att vara medveten om normen. Då har man chansen att kompensera för sitt yttre på andra sätt.Till exempel genom att uttrycka sig tydligt och ha ett stadigt kroppsspråk. Det är ett annat sätt att skapa trygghet.

Jämställdhetsexperten: så gör du ett bra intryck

  • Bli medveten om hur normen för hur en chef ska se ut och vara.
  • Fundera på om du är bekväm med den eller vill utmana den eller delar av den.
  • Ge inte upp det som gör dig unik!