• Löneförhöjningspengarna dröjer – i värsta fall till september–oktober.

Lön och villkor

När kommer nya lönen?

16 maj 2024

Den 25 april skulle Visions medlemmar i kommuner och regioner ha sin nya lön på kontot. Men många måste vänta på pengarna till i höst.

Ett ettårigt avtal med löneökningar på 3,3 procent i snitt i Visions avdelningar. Det var innehållet i löneavtalet i kommuner och regioner. Den nya lönen gäller från 1 april och skulle egentligen ha börjat betalas ut den 25:e samma månad.

4,2 procent i Region Jönköping

Så blev det i Region Jönköping – med gott resultat. Visions medlemmar fick i snitt 4,2 procent, berättar Ulrika Toftgård, ordförande för Vision i Region Jönköping.

Alt-textUlrika Toftgård

– Efter förra årets dåliga resultat skrev vi till arbetsgivaren och fick ett halvt löfte om att få mer i år och i januari skrev vi ett avtal. Vi kom överens om att hantera det proportionellt om avtalet centralt skulle generera mer än det som våra medlemmar fick här lokalt. Vi kom igång med lönesamtalen enligt plan så att allt var förberett när huvudavtalet var klart. Det var jätteviktigt att medlemmarna skulle få sin nya lön direkt, säger hon.


Fler artiklar om nya löneavtalet

→ Så mycket ökar din lön 2024 - här är nya löneavtalet

→ Fråga-svar: Höjs lönen med 3,3 procent?

→ Visions lokala ordföranden: ”Vi borde kompenseras”

→ Här är chefernas nya löneavtal (länk till Chefenifokus.se)

→ Medellön för dig inom kommun och region


 

Men lönerevisionerna är långt ifrån klara överallt.

– När vi pratar med förtroendevalda och avdelningar är intrycket att många arbetsgivare tar för lång tid på sig. På ett antal håll börjar den nya lönen inte betalas ut förrän i september–oktober, säger Carl Eos ombudsman och ansvarig för lönepolitiska frågor på Vision.

Problem hos de stora

Det är framför allt i regionerna och i större kommuner det är segt medan små arbetsgivare brukar vara klara hyfsat i tid, enligt honom.

Alt-textCarl Eos

Han påpekar att det är för många som släpar efter år efter år. Det verkar dessutom som om problemet har ökat, utan att man riktigt förstår vad det beror på. Att stora organisationer har fler anställda som ska lönesättas och en mer komplex budget räcker inte som förklaring. De har ju fler som jobbar med löneöversynen. Att det har varit en avtalsrörelse och är lågkonjunktur duger inte heller.

– Det är ju en lönerevision varje år så man sparar ingen tid på att dra ut på det. Det verkar vara något som inte funkar i systemet, säger Carl Eos.

Som lån utan ränta

Ett av Visions yrkanden inför årets avtalsförhandlingar handlade just om de sena utbetalningarna av nya löner. HÖK-avtalet innehåller en gemensam avsiktsförklaring som går ut på att samtliga fack och Sveriges kommuner och regioner, SKR, ska ta tag i problemet. Översynen ska vara klar i november.

– Våra medlemmar får givetvis sin nya lön retroaktivt från den 1 april, men det är som att låna ut pengarna till arbetsgivaren utan ränta. Det är inte hållbart att de ska behöva gå och vänta, säger Carl Eos.

Ambitionen är alltid att få ut lönerna i så rimlig tid som möjligt, enligt Susanne Lavemark, förhandlare på SKR.

– Huvudmännen är måna om göra arbetet ordentligt och ha en god dialog med facken. Att det tar olika lång tid beror på att processerna ser olika ut lokalt, säger hon.

Då börjar nya lönen gälla på olika avtalsområden

1 januari

 • Arbetsgivaralliansen, högskola (om inte annat bestämts lokalt)

1 april

 • HÖK (kommuner, regioner och vissa kommunala bolag)
 • Fastigo     

1 maj

 • Svenska kyrkan    
 • Arbetsgivaralliansen, folkhögskola                                    
 • Arbetsgivaralliansen, vård och omsorg                             
 • Arbetsgivaralliansen, skola och utbildning (1 oktober från 2025)                

1 juni          

 • Fremja, hälsa vård och omsorg                                        
 • Fremja, enskilda högskolor                                             
 • Fremja, tandvård                                                         

1 juli

 • Almega Vårdföretagarna (om inte annat bestäms lokalt)

1 september

 • Fremja, skola, förskola och fritidshem      
 • Almega Tjänsteföretagen (om inte annat bestäms lokalt)

1 oktober

 • Arbetsgivaralliansen, trossamfund   
 • Sobona trafik