Bakslag för distansarbete

8 april 2024

Ett nytt nummer av Tidningen Vision är här! Vi har granskat distansarbetet.

På många arbetsplatser börjar friheten att få jobba på distans att naggas i kanten. En tredjedel av Visions ­medlemmar upplever att arbetsgivarens inställning till hemmajobb skärpts, visar Tidningen Visions granskning.

Det kan handla om uttalade krav på högre närvaro, men också smygande förändringar som att allt fler möten förläggs till ett fysiskt ­konferensrum.

I höstas fick vi de första rapporterna om att pendeln börjar
slå tillbaka.

När vi frågade Tidningen Visions läsarpanel med drygt 1 200 medlemmar (du kan också gå med, anmäl dig här) fick vi bekräftat att det finns en trend. Nu har vi bett ytterligare 5 000 medlemmar i Vision att svara på en enkät och 1 600 har svarat.

En tredjedel upplever att det inte är lika okej att jobba ­hemifrån längre. Och många är besvikna. Att få jobba på distans en del av arbetstiden är en högt älskad förmån. Faktiskt en av de allra viktigaste. 2021 granskade Tidningen Vision vilka för­måner de anställda vill ha och jämförde med vilka förmåner som arbetsgivarna erbjuder. Resultatet var tydligt: Tid är viktigare än pengar. Drömmen är ett flexibelt arbetsliv både vad gäller varifrån och när vi utför våra arbetsuppgifter.

När många nu fått smaka på friheten att jobba hemifrån är det lätt att förstå att en återgång till kontoren inte tas emot med öppna armar.

Det börjar också bli tydligt att arbetsgivare drar iväg åt olika håll.

I det här numret kan du läsa om kommunen som värnar distansarbetet och ser det som en nyckel i rekrytering av medarbetare. Om energibolaget som låter de anställda göra precis vad de vill under en betald arbetstimme i veckan. Enda kravet är att de ska må bra av det – en livsvårdstimme. Och om forskningsprojektet där fyradagarsvecka nu ska testas i stor skala.

Var fjärde som svarat på Tidningen ­Visions enkät vill jobba mer på distans. Vad vill du och får du göra som du önskar?

→ Läs e-tidningen här!