• "Vår största invändning mot kommunens brottskontroller handlar om att den som sonat ett brott ska kunna gå vidare i livet", säger Thomas Witting, lokal ordförande i Vision Södertälje.

Arbetsrätt

Vision kräver skadestånd av Södertälje efter JO-kritik

20 november 2023

Justitieombudsmannen riktar hård kritik mot Södertäljes bakgrundskontroller av anställda. Nu kräver Vision skadestånd för medlemmarnas räkning.

Ett betydande ingrepp i den personliga integriteten, som gjorts utan samtycke och lagstöd. Det är innebörden av Justitieombudsmannens, JO:s, kritik mot kommunstyrelsen i Södertälje.

→ Facket redo ta strid mot brottskoll
→ Nu kollas anställda för brott
→ Södertälje vill göra brottskontroller av alla anställda

Det var förra hösten som kommunen anlitade ett externt säkerhetsföretag för att göra regelbundna bakgrundskontroller av de drygt 7000 anställda, i syfte att upptäcka ny och tidigare brottslighet. Detta trots ett samlat motstånd från facken som anser att kontrollerna strider mot dataskyddsförordningen GDPR. Det anser nu alltså även JO.

– Det känns mycket bra. Vi förväntar oss att arbetsgivaren rättar sig efter beslutet, säger Thomas Witting, ordförande för Vision i Södertälje.

600 har fått frågan

Vision inleder nu tvisteförhandlingar med skadeståndskrav mot kommunen för medlemmarnas räkning. Alla 600 medlemmar i Södertäljeavdelningen har fått frågan om de vill att förbundet för deras talan. Thomas Witting är övertygad om att många vill bli företrädda.

Han känner inte till att medlemmar blivit av med jobbet eller omplacerats på grund av bakgrundskontrollerna. Han utesluter dock inte att någon kan ha drabbats men valt att hålla tyst om det.

– Det är helt klart så att många medlemmar känner ett starkt obehag och upplever att deras personliga integritet är kränkt, säger Thomas Witting.

Kommunen vill fortsätta

Södertälje har meddelat att man tryckt på pausknappen i och med JO:s beslut men kommunledningen har samtidigt varit tydlig med att man vill fortsätta med kontrollerna i någon form. Stadsdirektören skriver på hemsidan att man ska analysera kritiken och försöka anpassa upplägget för att tillmötesgå JO:s synpunkter.

– Arbetsgivaren ville vara först i landet med att testa utvidgade bakgrundskontroller och Södertälje har följts med stort intresse av andra kommuner. Som vi upplever det är det en fråga om prestige nu, säger Thomas Witting.

Statsminister Ulf Kristersson (M) säger till TT att regeringen tänker tillsätta en utredning som ser över lagstiftningen på området och gör det lättare för kommuner att granska sina anställda.