• Thomas Witting, ordförande för Vision i Södertälje, ser en risk att bakgrunds­kontrollerna leder till ett arbetsklimat som präglas mer av övervakning än av tillit.

Arbetsmarknad

Klart för brottskontroller av kommunanställda i Södertälje

3 december 2021

Samtliga anställda ska få sitt förflutna granskat i Södertälje kommuns jakt på organiserad brottslighet. Vision är starkt emot kontrollerna som man menar kränker integriteten.

Södertälje kommun ska från och med 2022 skanna alla 7 000 anställda mot domstolar och andra myndigheter för att upptäcka om de har begått sexualbrott, narkotikabrott, våldsbrott eller ekonomisk brottslighet. 

Läs även: Kommunen planerade utan att involvera facken

Kommunledningens motivering är att man vill förhindra bidragsfusk och organiserad brottslighet i kommunens verksamheter. Kontrollerna ska göras av en extern firma, ske regelbundet och även utföras innan någon erbjuds anställning.

– Vi hoppas annonsera upphandlingen före jul och sparka igång under första kvartalet nästa år. Vi har beredskap för att detta är oprövad mark. De finns både ett nyfiket intresse från Kommunsverige och de som är kritiska, säger Johan Lefverström, HR-direktör i Södertälje kommun.

Inte överens med facken

Tanken var att man skulle börja med kontrollerna redan i år. Att det har tagit tid beror, enligt honom, på att man har låtit utreda rättsläget och lagt tid på att MBL-förhandla med facken.

En dialog som han tycker har varit bra och nyttig, även om man inte är överens om att bakgrundskontroller är rätt väg att stävja brottsligheten.

Vision har hela tiden varit emot kontrollerna som man anser kränker integriteten och strider mot dataskyddsförordningen GDPR. Den slår fast att känsliga personuppgifter i offentlig verksamhet bara får behandlas om det finns laglig grund.

– Vi har föreslagit att vi partsgemensamt ska ta fram en lösning inom lagens ramar för att komma tillrätta med brottsligheten, till exempel låta facket komma in tidigare i rekryteringsprocesserna. Men det har arbetsgivaren inte velat, säger Thomas Witting, ordförande för Vision i Södertälje.

Räknar med tvister

Han anser att bakgrundskontrollerna skadar kommunens anseende. Reaktionerna från medlemmarna var starkt negativa när politikernas planer blev kända förra hösten och han tror att protesterna tar fart igen när det blir skarpt läge.

– Vi har för avsikt att tvista om varenda medlem och vi har 560 stycken, säger Thomas Witting.

Kontroller av anställdas bakgrund

  • Säkerhetsskyddslagen, som ska skydda rikets säkerhet mot spionage, terrorism och vissa andra brott, stadgar att personal på säkerhetsklassade tjänster ska kontrolleras löpande. Det handlar oftast om positioner där personen har tillgång till känslig information om exempelvis it-system.
  • I dag finns också lagkrav på att personer som arbetar med barn eller försäkringsförmedling ska lämna utdrag ur belastningsregistret för relevanta brott innan de anställs.
  • I övrigt finns inget lagstöd för arbetsgivare som vill begära utdrag ur belastningsregistret men många gör det ändå. 2014 ville en utredning förbjuda förfarandet utom i de fall där det är ett särskilt krav. Utredningen har dock inte lett till lagstiftning.
  • Utöver belastningsregistret finns flera privata databastjänster med utgivningsbevis som samlar in och säljer integritetskänsliga uppgifter. Det är en sådan tjänst Södertälje kommun nu vill handla upp.
  • I betänkandet från 2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté, som nu är ute på remiss, finns ett förslag om att stärka skyddet för den personliga integriteten och förbjuda databaserna.