• "Vi är inte nöjda med årets utfall och avtalskonstruktionen är inte huggen i sten", säger Eva-Lotta Nilsson., förhandlingschef på Vision.

Lön och villkor

Vision: Inte hugget i sten med sifferlöst

7 augusti 2023

De sifferlösa avtalen har gynnat Visions medlemmar i tio års tid – fram till förra året. Nu analyserar Vision vilken avtalsmodell som är bäst i en ny ekonomisk tid.

Det finns två typer av löneavtal på arbetsmarknaden: De som har en angiven siffra för hur stor löneökningen ska vara varje år, och de som saknar siffra. De flesta av Visions avtal, bland annat det med kommuner och regioner, är sifferlösa.

→ Så funkar sifferlösa avtal

→ Kritiserar sifferlösa avtal

Efter årets lönerevision finns ett missnöje bland medlemmar och förtroendevalda. De undrar om det verkligen är bra med sifferlöst när så få kommit upp till industrins märke på 4,1 procent. Flera vill se belägg för att medlemmarna har tjänat på avtalskonstruktionen.

0,6 till 1,3 procentenheter mer

Det har de, enligt Eva-Lotta Nilsson, förhandlingschef på Vision. Fram till i år.

– Alla avdelningar har fått mellan 0,6 och 1,3 procentenheter mer än arbetsmarknaden i stort. Varje år från 2012 till och med förra årets lönerevision, säger hon.

Men i år är det alltså annorlunda. Eva-Lotta Nilsson gissar att de flesta avdelningarna hamnat på lite över tre procent.

→ Få avdelningar nådde 4,1 procent

Kräver kompensation

Trollhättan är ett exempel. Efter en tioårsperiod med 1,2 procentenheter mer än arbetsmarknaden som helhet blev utfallet i år 3,4 procent. Det har fått den lokala Visionsstyrelsen att skriva till politikerna och kräva kompensation i nästa lönerevision.

– Hittills har vi nog tyckt att de sifferlösa avtalen varit gynnsamma för vår del. Nu avvaktar vi vad som händer nästa år, säger Susanne Jörgenssen, andre vice ordförande i Trollhättan.

Enligt Eva-Lotta Nilsson är bilden splittrad när det gäller inställningen till sifferlöst.

– Vi har träffat drygt 500 förtroendevalda i våra forum. Ungefär två tredjedelar tycker att modellen är bra och en tredjedel att det behövs något annat för att säkra upp medlemmarnas löner, säger hon.

Motpartern vill ha sifferlöst

Hon betonar att de sifferlösa avtalen är resultat av förhandlingar med en motpart som vill ha sådana. För Visions del har varit en modell för att få till en lokal lönebildning som ger bra lönepåslag för goda resultat. Det har fungerat i en tid då löneökningarna på arbetsmarknaden legat lågt i procent.

– Men nu är vi kanske i andra tider. Vi är inte nöjda med årets utfall och avtalskonstruktionen är inte huggen i sten, säger Eva-Lotta Nilsson.

Vision ska nu analysera vad som är bäst inför att nästa avtal för kommunsektorn ska tecknas våren 2024.