• Monika Göl, ordförande för Vision i Region Skåne.

Lön och villkor

Kritiserar sifferlösa avtal

4 maj 2023

Flera fackliga avdelningar inom Vision i kommuner och regioner flaggar för att det sifferlösa avtalet leder till att medlemmarna får sämre löneökningar än andra på arbetsmarknaden. ”Det sifferlösa avtalet funkar inte som det var tänkt”, säger en förtroendevald.

En av de Vision avdelningar som sett att det sifferlösa avtalet drabbar medlemmar negativt är den i Alingsås kommun. Här är årets avtalsrörelse klar och det som man då kan konstatera är att Visions medlemmar inte fått löneökningar i nivå med det så kallade ”märket”, som är den siffra som styr löneökningarna på den svenska arbetsmarknaden.

Chefer halkar efter

– Chefer och specialister med lite högre löner får procentuellt sett lägre höjning än övriga. Det är ett problem eftersom det leder till att dessa personer halkar efter lönemässigt, säger Helena-Maria Olsson Hedberg, vice ordförande i Alingsåsavdelningen.

Kolla in vad andra i kommuner och regioner tjänade 2022

Det här är något som inte bara varit ett bekymmer i år, utan även tidigare.

– Många slutar på grund av detta och söker sig till andra kommuner som betalar bättre. Det sifferlösa avtalet funkar tyvärr inte som det är tänkt här, konstaterar hon.

”Märket” 2023

Det löneavtal som tecknats under våren mellan parterna i industrin har en löneökningstakt enligt följande: 4,1 procent under 2023 och 3,3 procent under 2024.

Källa: IF Metall

Även i region Skåne ser förtroendevalda en tendens att det sifferlösa avtalet leder till att löneökningarna inte kommer upp till märket.

– Avtalet är inte klart ännu, men vi ser vartåt det barkar. Just nu känner vi oss inte trygga med hur vår arbetsgivare hanterat det sifferlösa avtalet, säger Monika Göl, avdelningsordförande för Region Skåne.

Lönerna kommer följas upp

Carl Eos är ombudsman på Vision centralt och har ansvar för lönepolitiska frågor. Så här kommenterar han kritiken:

– Jag är väl medveten om att många skulle tycka att det var skönt att ha en siffra i avtalet att förhålla sig till, säger han och fortsätter:

– Om man tittar bakåt i tiden har det varit positivt för Visions medlemmar i kommuner och regioner att ha sifferlösa avtal. I år vet vi inte hur det blir än. Om det skulle vara så att medlemmarna får lägre utfall än märket får vi fundera på hur vi vill ha det framöver. Men innan man drar några slutsatser måste vi veta hur utfallet blev för alla medlemmar. Det gör vi inte förrän i oktober/november.