• Av de närmare 60 huvudmän som Tidningen Vision hittills samlat in uppgifter om är det bara i Vetlanda kommun och Region Gävleborg som Visions medlemmar når industrins märke.

Lön och villkor

Få avdelningar nådde industrimärket på 4,1 procent

7 augusti 2023

När Kommunal fått sitt fanns det inte mer kvar. Det var beskedet från politikerna till Vision i Karlskoga i årets lönerevision. Bara i ett fåtal kommuner och regioner kommer Visions medlemmar upp i 4,1 procent.

Artikeln uppdaterades den 1 november 2023.

Bara elva av de 141 kommuner och regioner som Tidningen Vision hittills samlat in uppgifter om höjer lönerna för Visions medlemmar med 4,1 procent eller mer.

→ Kritiserar sifferlösa avtal

Få når alltså upp till märket, den procentsats som parterna inom industrin kommit överens om. Märket ska vara riktvärde för löneökningarna på hela arbetsmarknaden.

I Region Gävleborg sköt politikerna till 65 miljoner kronor när lönerna redan var satta. Syftet var att Visions yrkesgrupper och andra med sifferlösa avtal (avtal utan någon angiven procentsats för löneökningarna) skulle få de 4,1 procenten.

I Vetlanda blev utfallet för Vision 4,3 procent.

– Ungefär hälften av medlemmarna fick över 4 procent, säger Jeanette Toll, ordförande i Vision Vetlanda.

→ Vision utvärderar sifferlösa avtalet

Inte alls nöjda med löneökning 2023

I andra kommuner och regioner är resultatet för Visions medlemmar magrare. Bland annat i Karlskoga. Där beslutade den politiska ledningen om ett utrymme på 2,2 procent för de fack som har sifferlösa avtal.

– När Kommunal fått sitt fanns det inte mer kvar till oss. Det var budskapet, säger Larsa Josefsson, ordförande för Vision i Karlskoga.

Alt-texLarsa Josefsson har krävt att få ett samtal med kommunstyrelsens arbetsutskott om konsekvenserna av lönepolitiken i Karlskoga kommun.

Utfallet hamnade till slut på 2,3 procent för Visions del, 2,9 om man räknar in en särskild satsning på socialsekreterarna.

– Det är vi inte alls nöjda med. Karlskoga har gått med överskott de senaste sju åren. Enligt principerna i avtalet ska det då gå bra även för personalen. Men vi har haft väldigt dåliga utfall sedan 2019, säger Larsa Josefsson.

5000 som engångsbelopp

Efter protester från facken beslutade kommunfullmäktige att alla ”sifferlösa” i kommunen, drygt 1000 personer, skulle få en engångsutbetalning på 5000 kronor.

Inte heller detta vinner gehör hos Vision.

– Vi har påtalat att det inte ger någonting i löneutveckling med engångsbelopp. Vi kommer längre ifrån övriga kommuner när man gör på det här sättet, säger Larsa Josefsson.

Han har nu krävt att få ett samtal med kommunstyrelsens arbetsutskott om konsekvenserna av lönepolitiken.

– Medarbetarna sliter som djur och det finns ett stort behov av att anställa. Detta drabbar administrationen, skolan, vården, alltihop.