• Fredrik Bäckhjem Hellberg är tillförordnad kyrkoherde i Aneby kyrka.

Utveckling

Kyrkan hittade enkel lösning på epa-dunk

26 juni 2023

Dunk från epa-traktorer var ett problem under begravningarna i Aneby kyrka. Men Fredrik Bäckhjem Hellberg, tillförordnad kyrkoherde, lyckades få bukt med störningarna.

Vad gör ni åt epadunket?

– Kyrkan ligger intill en högstadieskola. Varje dag när ungdomarna börjar och slutar skolan, eller har håltimme, så gasar de så mycket med sina epa-traktorer att det smäller i avgasrören och de spelar hög musik som får kyrkans fönster att skallra. I vanliga fall tycker vi det är trevligt med dunket, vi gillar liv och rörelse. Men det har blivit problem under begravningar då vi inte vill störa de anhöriga med oljud. För att få bukt med problemet tog jag kontakt med elevernas föräldrar, säger Fredrik Bäckhjem Hellberg, tillförordnad kyrkoherde i Aneby kyrka.

Vad fick du för respons?

– Jag la ut ett inlägg i sociala medier och uppmanade föräldrarna att berätta för barnen att när flaggan vajar på halv stång utanför kyrkan så har vi begravning. Responsen var positiv och vi märkte resultat direkt. Nu är det lugnare utanför kyrkan.

Du har varit ungdomspräst, kunde du använda dig av den erfarenheten för att lösa problemet?

– Ja, jag vet att man enklast når fram till unga via föräldrarna. Det är viktigt att förstå att ungdomarna har ett starkt behov av de här fordonen, utan dem kan de inte ta sig till skolan.

Har du tips till andra kyrkor med liknande problem?

– Se problemen som ett undervisningstillfälle. Det är mycket kring seder och bruk som unga inte får lära sig i skolan i dag, så vi behöver hjälpa dem att förstå våra behov så att vi inte skrämmer bort dem.

kyrka.jpg


Relaterade artiklar