• Socialsekreterare säger upp sig när kontroversiella Trelleborgsmodellen införs.

Arbetsmiljö

8 av 10 socialsekreterare säger upp sig

8 maj 2023

Åtta av tio socialsekreterare som jobbat med försörjningsstöd i Kungälvs kommun säger upp sig. Orsaken är att arbetet organiseras om. Fokus riktas nu mot arbetslinjen istället för det sociala arbetet, anser de.

Efter att Kungälvs kommun har beslutat att införa den kontroversiella Trelleborgsmodellen, som innebär att utbetalningen av försörjningsstöd automatiseras, samt att helt organisera om arbetet med försörjningsstöd säger åtta av tio socialsekreterare på enheten för stöd- och försörjning upp sig. Orsaken är enligt Ulf Liljeros, fackligt förtroendevald för Vision i kommunen, att socialsekreterarna är mycket kritiska till beslutet och hur processen det skötts.

Så hanterar du hotfulla personer - 6 tips

– De är rädda att det sociala arbetet ska nedprioriteras och att de ska förvandlas till ”avslagsmaskiner”. De befarar också att många av dem som söker försörjningsstöd och även har andra problem inte kommer att få hjälp med dessa, säger han.

Bävar inför sommaren

Under sommaren riskerar läget att bli kritiskt, då personalförsörjningen även i vanliga fall är svår att lösa på grund av semestrar.

– Somrarna är alltid tuffa. Risken finns att den här sommaren blir rena skräcken för dem som jobbar kvar, varnar Ulf Liljeros.

Men arbetsgivaren säger att personaltappet inte kommer att ha någon större påverkan på verksamheten.

"Kvaliteten ska inte påverkas"

– Det ska inte påverka kvaliteten i verksamheten. Det pågår rekryteringar för att lösa bemanningen både på kort och lång sikt, säger Lena Arnfelt, sektorchef Trygghet och stöd i Kungälvs kommun.

Hon är dock inte nöjd med att så många på samma enhet valt att lämna under så kort tid och medger att processen runt införandet kunnat få ta längre tid. Men beslutet att införa modellen ångrar hon inte.

– De här personerna hade kanske valt att sluta även om processen tagit längre tid. Det är svårt att veta i efterhand, säger hon.

Editionsbanner_soc.jpg


Relaterade artiklar