• Avtalsrörelsen är i gång. Tidningen Vision hjälper dig få koll på vad som händer de närmaste månaderna.

Arbetsmarknad

Vad är avtalsrörelsen?

9 januari 2023

Märket. Medling. Och strejk. Hur hänger allt ihop? Tidningen Vision förklarar hur avtalsrörelsen funkar.

Vad är avtalsrörelse?

Fack och arbetsgivare har regelbundna förhandlingar om det mesta som berör anställda.

Men det är när flera fackförbund förhandlar om lönedelen i ett kollektivavtal på central nivå som man talar om avtalsrörelse.

De kollektivavtal som fack och arbetsgivare kommer överens om kan vara olika långa. Det finns ingen maxgräns för hur många år ett avtal gäller, men de flesta skrivs på mellan ett och fyra år.

När ett avtal håller på att gå ut sätts avtalsrörelsen i gång för att sluta nya avtal.

Vad betyder märket eller normen?

I Sverige har parterna kommit överens om att det är den bransch som är mest konkurrensutsatt som ska sätta nivån i avtalsrörelsen.

Först ut är därför industrin, som spelar stor roll för svensk ekonomi och ger många arbetstillfällen i Sverige, även utanför den berörda branschen.

Den löneökningsnivå som förhandlas fram i industriavtalet kallas för märket, eller normen.

Det är den nivån som sedan de övriga fackförbunden förhåller sig till i sina förhandlingar och tanken är att märket ska gälla för resten av arbetsmarknaden. Men när det gäller lön på individnivå ska den baseras på prestation och inte märket. 

Hur förhandlar fack och arbetsgivare?

Både fack och arbetsgivare förbereder sig långt innan det är dags för förhandlingar. För fackförbunden börjar processen med att förtroendevalda samlar på sig synpunkter från medlemmar på olika arbetsplatser. Det kan ske så tidigt som ett år innan förhandlingarna drar i gång, eftersom åsikterna ska förankras i olika led.

De förslag som fackförbunden sedan vill driva i förhandlingar godkänns formellt av fackförbundens styrelser.

När är avtalsrörelsen färdig?

Någon gång mellan december och februari brukar fackförbunden och arbetsgivarna träffas för att lämna över sina förslag på ändringar i avtalen. Det är nu avtalsrörelsen kommer i gång på riktigt.

Tanken är att förhandlingarna ska vara avslutade och att ett nytt avtal ska finnas färdigt i samband med att det nuvarande går ut senare under våren. Om förhandlingarna drar ut förlängs det gamla avtalet.

Kan det bli strejk?

Skulle parterna stå alldeles för långt ifrån varandra varslas det om konflikt. Det är något som båda parter kan göra, men oftast tar fackförbunden initiativet. För att hitta en kompromiss kommer myndigheten Medlingsinstitutet in i förhandlingarna. Medlarna har då ett par gånger på sig att ta fram ett bud som både fack och arbetsgivare kan acceptera. Skulle det inte ske bryter strejk ut. Arbetsgivare kan då svara med en lockout, vilket innebär att löner till strejkande medarbetare inte betalas ut.

Strejker är väldigt kostsamma, vilket gör att både fack och arbetsgivare undviker dessa så länge det är möjligt. 

Läs mer: Nu börjar kampen om löneökningen 2024
Läs mer: Kommer Vision slåss för högre löner?