• Specialisttandsköterskan Maria Hall utarbetar nu en handledning i lågaffektivt bemötande.

Utveckling

Tips: Så bemöter du unga med adhd och autism i tandvården

4 april 2022

Känslor smittar. Det är viktigt att veta när man ska behandla patienter med neuropsykiatrisk diagnos, NPF. Tandsköterskan Maria Hall ger sina bästa expertråd.

När man tar emot patienter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som adhd och autism är det viktigt med förberedelse, tid och individanpassning. Det säger Maria Hall, som är specialisttandsköterska i pedodonti.

– Det handlar om att skapa tillit. Lägg fem minuter extra på ett förberedande telefonsamtal. Ta reda vem det är som kommer och fråga hur just denna individ behöver bemötas.

Du och kollegan Pia Dornérus har tagit fram en skrift om så kallat lågaffektivt bemötande. Vad är det?

– Lågaffektivt bemötande handlar om att förebygga starka känsloyttringar eller problemskapande beteende. Reaktionerna är inte individens fel, utan omgivningens.

– Om jag ställer för höga krav och patienten har svårt att leva upp till dem så kan det bli starkt känslopåslag och kaos. Jobbar man med lågaffektivt bemötande får patienten möjlighet att lyckas. Tandvårdsteamet måste ha kunskap om hur känslor smittar.

Varför är det viktigt att veta hur känslor smittar?

– Vi läcker känslor som såll och de med NPF är ofta extra känsliga och reagerar starkare på signaler som sänds ut. Är jag försenad till jobbet så kan min stress smitta. Risken finns att mitt tråkiga bemötande orsakar en kaossituation.

Har du fler tips?

– Se till att miljön är lugn. Förbered så du inte behöver springa ut och hämta grejer och meddela kolleger att det inte är läge för en massa spring i behandlingsrummet.

Vad gör du annars i din tjänst på Mun-H?

– Jag jobbar mycket med inskolning av patienter med NPF-diagnoser för att de ska medverka till behandling. Sedan föreläser jag – i höst planerar vi en kurs i lågaffektivt bemötande som vem som helt har möjlighet att söka.

Maria Hall

Arbetar som: Specialisttandsköterska i pedodonti på Mun-H-Center, Folktandvården Västra Götaland. Ett nationellt kunskapscenter för sällsynta hälsotillstånd med fokus på munhälsa och munmotorik.

Aktuell: Gör tillsammans med kollegan Pia Dornérus en skrift där de ger råd om lågaffektivt bemötande. I skriften medverkar psykologen Bo Hejlskov Elvén, som utvecklat metoden. De har tidigare skrivit en handledning för hur man tar emot unga med NPF i tandvården.

Bor:Göteborg.

Gör på fritiden: Målar och tecknar, promenerar mycket, umgås med familj och vänner. Åker så ofta som möjligt till vårt lantställe i Lysekil.


Relaterade artiklar