• Informationssäkerhetsexperten Ann-Marie Eklund Löwinder anser att receptionister är mycket viktiga för att förebygga IT-hackerattacker.

Arbetsmiljö

Så stoppar receptionister it-hackare

4 februari 2022

Receptionister är mycket viktiga för att motverka IT-hackerattacker. Men det krävs både mod och arbetsgivarens stöd.

Ann-Marie Eklund Löwinder är expert på informationssäkerhet och medverkar i SVT:s experimentserie Hackad, som handlar om just IT-säkerhet. Här svarar hon på några frågor om receptionisters roll.

Hur viktiga är ­receptionister för att ­förebygga IT-hacker­attacker?

– Väldigt viktiga när det gäller att hålla obehöriga ute och att stå emot social manipulering, som att angripare klär ut sig till hantverkare eller att de glider in med en större grupp. Väl på insidan kan angripare göra mer sofistikerade attacker.

Hur ska receptionisterna jobba mot det?

– De bör kräva att de som väntar besök informerar om det. Alternativet är att de kontaktar den som ska ta emot besöket, annars ska besökaren inte släppas in.

Det lär behövas mod ibland?

– Ja, det kräver en del. Vi människor är generellt snälla och trevliga, och inte vana att ha en av­visande attityd, så det kan kännas obehagligt. Därför är det bra om det finns rutiner för recep­tionisterna att luta sig mot och hänvisa till i besvärliga situationer, så slipper de improvisera och bli osäkra.

Läs mer: Kommuner kollar cybersäkerheten

Vad bör arbetsgivarna göra för sina receptionister?

– Ledningens ansvar och stöd är jätteviktigt. Den ska se till att det finns planlagd information och utbildning för alla med­arbetare. Den ska också vara tydlig med vilket mandat receptionisterna har och vad som förväntas av dem. En receptionist ska aldrig få skit för att hen av misstag inte släppt in styrelseordföranden.


Relaterade artiklar