• Monika Svärd Krans och Malin Särén gläds över nya titeln.

Lön och villkor

Titelbyte ska stärka status

9 maj 2022

De vann kampen. Nu har alla socialassistenter i Borås fått titeln socialadministratör. Men blir det en skjuts uppåt för lönen?

Vad ska personer som arbetar administrativt ha för titel? Den diskussionen pågår på många håll. Nu har socialassistenterna bytt titel till socialadministratörer på Borås stads individ- och familjeförvaltning och arbetslivsförvaltning.

– Vi har kämpat för ett titelbyte i flera år, säger Malin Särén, ordförande i Visions Boråsavdelning.

Monika Svärd Krans jobbar på försörjningsenheten och är en av dem som nu kan titulera sig socialadministratör. Hon tycker att assistent var en förlegad titel eftersom hon och hennes kolleger är självgående.

– Socialadministratör har högre status. Det signalerar att man behöver ha extra kompetens för att utföra våra uppgifter. Det är viktigt för yrkesstolthet.

–Nu likställs vår kunskap med personer som har gått den 1,5 år långa socialadministratörsutbildningen. Det är ju som en fin present till den som till exempel vill söka ett nytt jobb.

Vision har yrkat på att arbetsgivaren ska se över socialadministratörernas lönenivå inför nästa lönerevision 2023.

– Det borde finnas fog för en högre löneklass. Vi vill att de ligger i samma spann som socialadministratörer i andra kommuner, säger Malin Särén.

HR-specialisten Ida Stjerna, som förhandlat med Vision, säger att ett titelbyte inte automatiskt ger högre lön.

– Arbetsuppgifterna i tjänsten är inte förändrade. Vi är överens med Vision att vi kommer att följa upp befattningen vid löneöversynen. Det gör vi med alla yrkesgrupper för att se att vi har rätt lönestruktur, säger hon.


Relaterade artiklar