• Victor Jönsson har pratat med flera undersköterskor som vittnar om att deras jobb har blivit bättre sedan tvätteriet tog över ansvaret för brukartvätten.

Utveckling

Utvecklingsledare tvättade bort gamla rutiner

24 september 2021

Hur skulle hemvårdens personal hinna ta hand om brukarna på ett bra sätt? Utvecklingsledaren Victor Jönsson slog två flugor i en smäll.

Antalet äldre ökar snabbt i Landskrona, vilket ställer stora krav på bland annat hemvården. Prognosen pekar på att andelen äldre över 80 år i kommunen kommer att öka med 50 procent fram till år 2029.

Det var dessa framtidsutsikter som fick Victor Jönsson, utvecklingsledare på teknik och fritidsförvaltningen i Landskrona, att fundera.

Krävdes ny organisation

Det behövdes en organisationsförändring för att hemvårdens personal skulle hinna ta hand om brukarna på ett bra sätt. Samtidigt borde det kommunala tvätteriet, som drivs som ett arbetsmarknadsprojekt, kunna tvätta inte bara undersköterskornas utan också brukarnas kläder.

– Då föreslog vi att tvätten centraliserades för att frigöra tid för undersköterskorna. Samtidigt kunde vi sysselsätta fler människor som stod långt från arbetsmarknaden, säger Victor Jönsson.

Sedan förra sommaren sköts tvättning och städning inte längre av hemvårdens personal. Numera hämtas brukarnas tvätt och körs till tvätteriet där tio personer avdelats för att enbart ta hand om brukartvätten.

Dubbel vinst

Vinsten är dubbel, konstaterar Victor Jönsson: Många personer har fått in en fot på arbetsmarknaden, samtidigt har han träffat en rad undersköterskor som berättar att de har fått mer tid över till omsorg och aktiviteter med brukarna.

– Som utvecklingsledare får man sällan veta hur en förändring påverkar anställdas konkreta arbetsvardag. Därför är det så roligt att höra att undersköterskorna tycker att deras jobb har blivit bättre, säger han.


Relaterade artiklar