• Om löneökningarna fortsätter i samma takt kommer de regionanställda kvinnliga utredarna och planerarna att vara i kapp männen om sju år.

Lön och villkor

Lista: Så har lönen utvecklats för utredare och planerare

24 september 2021

Män som är utredare och planerare tjänar mer än sina kvinnliga kolleger, det gäller både i kommuner, regioner och i staten. Men under de senaste två åren har glappet mellan könen minskat. Det framgår av siffror från Statistiska centralbyrån, SCB.

I alla tre sektorer har kvinnorna haft en bättre löneutveckling än sina manliga kolleger. Det gäller framför allt regionerna där skillnaden mellan könens genomsnittliga löneökning är nästan två procent. I kommuner har kvinnorna fått 0,6 procentenheter mer och inom staten 0,3 procentenheter mer under perioden.

Männen har högst lön

De högsta procentuella påslagen har de kommunanställda fått. Kvinnor som är utredare och planerare har under perioden fått löneökningar på 5,2 procent.

Siffrorna från SCB visar att männen i regionerna har högst lön, 45 200 kronor per månad. Men det är också den grupp som har haft sämst löneutveckling sedan 2018.

Ikapp om sju år

Om löneökningarna skulle fortsätta i samma takt kommer de regionanställda kvinnliga utredarna och planerarna att vara i kapp männen år 2028. I kommunerna får kvinnorna vänta till 2040 och i staten till 2068.

Läs mer: Högst och lägst lön i andra yrken


Relaterade artiklar