Lön och villkor

Männen toppar löneligan

28 september 2020

Under de senaste fem åren har kvinnor haft större löneökningar. Men det är fortfarande männen som tjänar mest bland planerare och utredare i landets kommuner och regioner.

Så kan man sammanfatta löneutvecklingen för planerare och utredare i kommuner och regioner. Det framgår av lönestatistik från Statistiska centralbyrån, SCB.

Störst procentuell löneökning har de kvinnliga planerarna och utredarna i regionerna haft sedan 2014. I snitt har deras löner ökat med 3 700 kronor, det vill säga 9,7 procent. För männen är motsvarande siffra 5,4 procent.

Även bland planerare och utredare i kommuner har kvinnor haft bättre fart på löneutveckling, en ökning med 2 900 kronor, 8,8 procent. Motsvarande siffra för männen är 6,5 procent.

Trots detta har män fortfarande högre lön än kvinnor. 3 100 kronor i månaden skiljer mellan könen i regionerna och 1 900 kronor i kommunerna.

Statistiken visar också att löneökningarna för planerare och utredare ligger en bra bit under snittet för samtliga anställda i kommuner och regioner.


Relaterade artiklar