• Jens Stjernqvist jobbar för att minska matsvinnet i Lunds skolor.

Miljö

Skolmaten faller eleverna på läppen

24 maj 2021

Måltidsinspiratören Jens Stjernqvist ansvarar för att 22000 skolbarn får god och klimatsmart mat. För max 12:40 kronor per portion.

Omkring 80 procent av den mat som serveras i skolorna i Lund är ekologisk. Kommunen jobbar systematiskt mot Världsnaturfondens mål att maten inte ska släppa ut mer än 1,5 koldioxid­ekvivalenter per kilo mat. Men det är många faktorer som vägs in för att maten ­verkligen ska ha låg klimatpåverkan.

– Att jobba med klimatsmart mat är komplext, konstaterar Jens Stjernqvist.

Maten ska helst vara ekologisk och innehålla mycket grönsaker och mindre kött, fisk, sojaprodukter och ägg. Den ska produceras på nära håll och serveras efter säsong. Självklart ska den vara näringsriktig eftersom växande barn ska äta den. Men det är en sak som är viktigare än allt annat, menar Jens Stjernqvist.

– Det är att den hamnar i barnens magar. Det är där den gör nytta.

För att det ska bli så är det mycket som ska stämma.

– Till exempel hur rätterna presenteras. Jag jobbar med att få skolmatspersonalen att berätta för eleverna om den och få dem att smaka. Men det handlar också om att eleverna ska ha tillräckligt med tid på sig för att äta och att miljön ska vara trivsam och inte för bullrig, säger Jens Stjernqvist.

Varför är koldioxid farligt?

  • Jorden blir allt varmare. Det beror på ökad koncentration av växthusgaser, som koldioxid. Koldioxiden släpps ut vid förbränning av fossila bränslen.
  • En varmare planet leder till att isar och glaciärer smälter, havsnivån stiger och vattnet blir surare. Extremväder blir vanligare.

Vad är 1,5-gradersmålet?

  • Parisavtalet är ett globalt klimatavtal som trädde i kraft 2016.
  • Avtalet slår fast att den globala genomsnittliga temperaturökningen ska hållas under
  • 2 grader och helst begränsas till 1,5 grader jämfört med förindustriell tid.

Hur mycket släpper vi ut?

  • I dag ger en person i Sverige upphov till utsläpp på i snitt 8 ton per år.
  • Sveriges mål är att senast år 2045 inte släppa ut mer växhusgaser till atmosfären än vad planeten klarar av att ta hand om.

Bli klimatsmartare på jobbet

  • Åk kollektivt eller cykla till arbetet.
  • Byt tjänsteresor mot videomöten.
  • Försök påverka arbetsgivaren via facket. Kanske kan arbetsplatsens klimatfotavtryck vara en stående punkt på APT?

Läs mer: Möt fler Visionsmedlemmar som jobbar för en grönare planet:

klimatrep_brödtext.jpg


Relaterade artiklar